Administrație Publică

Minuta ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 11.02.2022

februarie 14, 2022

Incheiată astazi, 14 februarie 2022 în urma ședintei extraordinare de îndata a Consiliului Local al orasului Sinaia din data de 11.02.2022

            În data de 11 februarie 2022, orele 12.00  a avut loc ședința extraordinara de indata a Consiliului local Sinaia care s-a desfasurat in format electronic, prin intermediul platformei Zoom, la care au participat, 16 consilieri din cei  17 consilieri aleși. A lipsit motivat dl. cons. Miloș Călin.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dna. consilier Aurora Arieșan.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi,  s-au adoptat următoarele hotărâri :

– Hotărârea Consiliului Local nr.3 privind  modificarea si completarea HCL. nr. 212/2021 referitoare la aprobarea Cererii de finantare, a Devizului general și a inidicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa si canalizare, oraș Sinaia, UAT Sinaia, judetul Prahova”, adoptată cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.4   privind  modificarea si completarea HCL. nr. 213/2021 referitoare la aprobarea Cererii de finantare, a Devizului general și a inidicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  ”Reabilitare si asfaltare DC 134-Drum Cota 1400 in oraș Sinaia, judetul Prahova”, adoptata cu 16 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr.5   privind  modificarea  HCL. Nr. 1/2021  referitoare la aprobarea  documentatiei  tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici faza PT+DTAC+DDE pentru obiectivul ”Centru S – loc de bine”, adoptata cu 15 voturi ”pentru” si o ”abtinere” (s-a abținut dl. cons. Octavian Birău);

– Hotărârea Consiliului Local nr.6   privind  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 226/2018 referitoare la aprobarea proiectului  “CENTRU S – LOC DE BINE” şi a cheltuielilor legate de proiect, adoptata cu 15 voturi ”pentru” si ”o abținere” (s-a abținut dl. cons. Octavian Birău);

– Hotărârea Consiliului Local nr.7   privind    aprobarea modificării si completării H.C.L.nr. 136/09.09.2020 – Aprobarea valorii proiectului și a tuturor cheltuielilor eligibile și neeligibile, precum și a documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții, „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, fază PT., adoptata cu 15 voturi ”pentru” și ”o abținere” (s-a abținut dl. cons. Octavian Birău).

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: februarie 14, 2022

Comments are closed.