Administrație Publică

Dispoziţia nr. 39 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință ordinară în data de 21 februarie 2022

februarie 17, 2022

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Luni, 21 februarie 2022 ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință ordinară, care se va desfașura in sala de ședințe ”Ferdinand” din cadrul Centrului Internațional de Conferinte ”Casino” Sinaia,   cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședintelor Consiliului local din 08 decembrie, 17 decembrie, 22 decembrie 2021, 20 ianuarie 2022 si 11 februarie 2022;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru SC.

SINAIA FOREVER SRL.;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru SC. Transport Urban SRL. Sinaia;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementarii procesului de bugetare participativa in orașul Sinaia;
 3. Proiect de hotărâre privind încetarea creditului de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada 2020-2025, la obiectivul de investiţii ”Construire Spital Orășenesc Sinaia, aprobat prin HCL. Nr. 110/2020 ;
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor

Tehnico- economici faza PT + DE pentru obiectivele de investiții:

“Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – zona Vânturiș – Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000- construire instalație de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului – obiectiv – spațiu servicii Valea Dorului, stația superioară”

“Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – zona Vânturiș – Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000- construire instalație de transport pe cablu tip telescaun Piatra Arsă, telescaun Furnica, telescaun Valea Dorului obiectiv – spațiu servicii Valea Dorului, stația inferioară”

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia și a serviciilor in subordinea Consiliului local, aprobarea organigramei și a statului de functii;
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de vânzare a locuințelor pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL, situate in orașul Sinaia.
 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 3 situat in Sinaia, str. Garii n. 1, parter, catre dl. Tîrlescu Sebastian Cristian.
 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 6 situat in Sinaia, str. Clăbucet nr. 6, catre dna. Geanta Elena;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii punctelor de lucru în Parcul Dimitrie Ghica si Bd. Carol I nr. 33, de catre SC. Sinaia Forever SRL;
 6. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor de vizitare Casino Sinaia și Muzeul Castelului Stirbei, practicate de SC. Sinaia Forever SRL.;
 7. Proiect de hotărâre privind completarea anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 încheiat între Orasul Sinaia si SC. Sinaia Forever SRL., cu ”Sărăriță Epoke Igloo 2300 – material antiderapant solid”;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi

reprezentare de către Spitalul Orăşenesc Sinaia în dosarul civil nr.2305/105/2021;

 1. Proiect de hotarare privind evidentierea unor terenuri în domeniul privat al orasului Sinaia ;
 2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al aleii Peleșului și str. Săniușului, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Restaurare şi refuncţionalizare pentru unitate de cazare şi spaţiu expoziţional clădire monument istoric “Vila Şipot”, construire foişor, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, sistematizare verticală, utilităţi şi organizare şantier” ;
 3. Proiect de hotărâre privind cesionarea cotei părți de 1/2 din terenul în suprafață masurată de 24 mp (23,50 mp din acte), nr. cad. 25259, CF nr. 25259, situat în Sinaia, Aleea Dichiu FN (boxa nr. 9), T10, P25, obiect al contractului de concesiune nr. 5116/29.09.1994 şi actului de cesiune nr. 538/07.01.2021
 4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 1933 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Cumpătu nr. 1, nr. cad. 2013, CF 2405, în 2 loturi, astfel lotul 1 în suprafaţă de 553 mp și lotul 2 în suprafaţă de 1380 mp ;
 5. Proiect de hotărâreprivind dezmembrarea terenului în suprafață de 1410 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 3, lot 1, nr. cad. 22637, CF nr. 22637,  în 3 loturi, astfel:  lotul 1A în suprafaţă de 597 mp, lotul 1B în suprafaţă de 99 mp și lotul 1C în suprafață de 714 mp;
 6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului în suprafață de 22297 mp situat în intravilanul orașului Sinaia, str. Spitalului nr. 2, nr. cad. 24774, CF 24774,  în 2 loturi, astfel lotul 1 în suprafaţă de 20110 mp și lotul 2 în suprafaţă de 2187 mp;
 7. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al orasului Sinaia și trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafață de 357 mp, situat în Sinaia,  str. Spitalului nr. 2, lot 3;
 8. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație a terenului situat în Sinaia, Str. Lăstunilor nr. 8-16, lot 6, în suprafață de 214 mp, către Țicu Andreea Petruța, pentru extindere construcție;
 9. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 1380 mp, din Sinaia, Str. Cumpătu nr. 1, lot 2, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru parcare auto ;
 10. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 516 mp, din Sinaia, Str. Walter Mărăcineanu nr. 1B, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru construire atelier de mobilă și tâmplărie ;
 11. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 560 mp, din Sinaia, Str. Walter Mărăcineanu nr. 1A, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru activități de microproducție ;
 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație a terenului din Sinaia, Str. Pârâul Dorului nr. 5, în suprafață de 193 mp, nr. cad. 22181 (nr. cad. vechi 11235), CF nr. 22181 (CF vechi 12256), către Pantazi Sergiu Ionuț, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație a terenului din Sinaia, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 48, nr. cad. 23297, CF nr.  23297, în suprafață de 751 mp din acte (740 mp masurată),  către Lowendal Dănilă Ariadna Ruxandra, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;
 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 811 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 3 ;
 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 292 mp, situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 28, nr. cad. 10594 ;
 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 206,91 mp, situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 34, lot 1, nr. cad. 2333 ;
 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 193 mp, situat în Sinaia, str. Coștilei nr. 12, lot 1 ;
 18. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 70 mp, situat în Sinaia, str. Platou Izvor nr. 3, nr. cad. 20555 ;
 19. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 15 mp, situat în Sinaia, str. Răscoalei nr. 6 ;
 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 17 mp, situat în Sinaia, Str. Scropoasa nr. 6, T47, P15, nr. cad. 25349 ;

36.Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 203 mp, situat în Sinaia, Fdt. Scropoasa nr. 10 ;

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 121 mp nr. cad. 25175 și 76 mp nr. cad. 23123, situate în Sinaia, str. Stânjeneilor nr. 23A, lot 2 și lot 3 ;
 2. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL. 149/08.09.2021 și HCL 237/08.12.2021, și neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenurilor pădure în suprafață totală de 10000 mp, situate în intravilanul oraşului Sinaia, str. Zamora FN, UP IX, UA29D, tarla 42, parcela PD55, jud. Prahova ;
 3. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 21.861 mp, ce cuprinde lotul 1 (13.282 mp), lotul 2 (6.529 mp) și lotul 3 (2.050 mp) din Sinaia, tarla 16, parcela 117 (zona fostei cariere), aflat în domeniul privat al oraşului Sinaia pentru construire Complexului Sportiv Multifuncțional SINAIA și al altor obiecte de investiție;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru perioada martie-decembrie 2022;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de programe / activitati culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru perioada martie-decembrie 2022;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Judetul Prahova, prin Consiliul Judetean Prahova si Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, pentru “Dotari Centrul de testare SARS Cov 2 – Spital Orasenesc Sinaia”
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL. nr. 144/2018 referitoare la aprobarea proiectului de investiții, a   documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiţii Centru multifuncțional educațional recreațional „ZINO – educaţie de la A la Z” ;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru anul 2022, pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati ai Primariei orașului Sinaia.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziţia în format pdf AICI

Last modified: februarie 17, 2022

Comments are closed.