Administrație Publică

Anunț dezbatere publică proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de Execuție al veniturilor și cheltuielilor bugetului local, a Contului de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și a contului de execuție a bugetului de credite interne pe anul 2021

martie 10, 2022

În conformitate cu  dispozițiile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul orașului Sinaia propune spre  dezbatere publică  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Contului de Execuție al veniturilor și cheltuielilor bugetului local, a Contului de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții si a contului de execuție a bugetului de credite interne pe anul 2021, însoțit de Referatul de Aprobare  nr.6787/07.03.2022  și de Raportul de specialitate nr. 6789/07.03.2022,  întocmit de  Serviciul buget și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează să fie supus spre aprobarea  Consiliului Local al orașului Sinaia.

Proiectul de hotărâre a fost publicat in data de 10.03.2022 pe site-ul Primăriei orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei din Bdul Carol I nr. 47.

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei orașului Sinaia – Departamentul Relații cu Publicul, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, sau fax  la nr. 0244/314509,  până la data de 21 martie 2022.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: martie 10, 2022

Comments are closed.