Administrație Publică

Rezultatul probei – interviu concurs de ocupare funcții publice vacante în cadrul Primăriei orașului Sinaia din data de 21 martie 2022

martie 21, 2022

Având în vedere prevederile art. 60 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu : 

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcţia publică Rezultatul probei interviu

 

1 Dosar nr.6917/07.03.2022 Inspector clasa I grad asistent în cadrul Compartimentului monitorizare și control ADMIS
2 Dosar nr.6945/07.03.2022 polițist local  clasa III grad principal în cadrul Compartimentului liniște, ordine și circulație rutieră ADMIS
3 Dosar nr.6937/07.03.2022 polițist local  clasa III grad asistent  în cadrul Compartimentului liniște, ordine și circulație rutieră ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela,inspector Serv.Buget si Resurse Umane.
  • Afişat astăzi, 21 MARTIE  2022 , ora 17,00 , la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia

Vezi rezultatul probei interviu în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.