Administrație Publică

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a funcțiilor publice vacante în cadrul Primăriei orașului Sinaia din data de 21 martie 2022

martie 21, 2022

Având în vedere prevederile art. 60 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise : 

Nr. crt. Nr.de înregistrare al dosarului de concurs Funcţia publică Rezultatul probei scrise

 

1. Dosar nr.6917/07.03.2022 Inspector clasa I grad asistent în cadrul Compartimentului monitorizare și control 89 puncte ADMIS
2 Dosar nr.6945/07.03.2022 polițist local  clasa III grad principal în cadrul Compartimentului liniște, ordine și circulație rutieră 74 puncte ADMIS
3 Dosar nr.6937/07.03.2022 polițist local  clasa III grad asistent  în cadrul Compartimentului liniște, ordine și circulație rutieră 70 puncte ADMIS
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 21 martie 2022, ora 16,00, la sediul Primariei Sinaia.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela,inspector Serv.Buget si Resurse Umane.
  • Afişat astăzi, 21 martie  2022 , ora 14,00  la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia

Vezi rezultatul probei în format pdf AICI

Last modified: martie 21, 2022

Comments are closed.