Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia în data de 28 martie 2022

martie 25, 2022

Luni,  28 martie 2022, orele 15,00  va avea loc ședința extraordinară de îndată  a Consiliului Local al orașului Sinaia, care se va desfășura online, prin intermediul platformei ZOOM,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul (constructii in suprafata desfasurata de 907 mp. si teren  in suprafata de 4709 mp.) monument istoric, situat in Sinaia  str. Tache Ionescu nr. 2, înscris în Lista monumentelor istorice din anul 2015 , sub denumirea de ”Vila Tache Ionescu” cod PH-II-m-A-16683;

– Inițiator:  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind indreptarea de eroare materiala continuta in art. 1  din HCL nr. 27/21.02.2022 privind dezmembrarea terenului  in suprafata de  22297 mp. situat in intravilanul orasului Sinaia, str. Spitalului nr. 2, nr.  Cad. 24774, CF 24774, in 2 loturi, astfel: lotul 1 in suprafata de 21110 mp. și lotul 2  in suprafata de 2187 mp. ;

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac.

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: martie 25, 2022

Comments are closed.