Administrație Publică

Proiectul ordinii de zi ședința ordinara a Consiliului Local Sinaia din 21.04.2022

aprilie 18, 2022

1.Aprobarea proceselor verbale ale ședintelor Consiliului local Sinaia din lunile februarie – martie 2022;

– Prezintă dna. Secretar general Radulescu Beatrice-Eugenia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al veniturilor si cheltuielilor bugetului local, a Contului de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții si a Contului de executie  al bugetului de credite  interne pe anul 2021;

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023;

– Inițiator:  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind anularea obligațiilor fiscale datorate de persoane juridice, radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, a celor provenite din amenzi prescrise, a contravalorii chiriei conform contractului de închiriere nr. 23001/12/12/2005, a debitului aferent rolului fiscal nr.999 ;

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a orașului Sinaia pentru 2022 – 2023;

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea locațiilor pentru programul de aprovizionare cu produse alimentare și nealimentare ce urmează a fi distribuite raționalizat populației, în situații de mobilizare sau război;

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea anexi 1 la HCL. nr. 134/05.08.2021 – repartiție autoturisme;

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4 (lista bunurilor de retur) la contractul nr. 2032/2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orasul Sinaia, catre SC. Transport Urban SRL;

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special cu drept de vot domnului Gheorghe Bădăran, reprezentantul orașului Sinaia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul  pentru Managementul  Deșeurilor Prahova”, pentru modificarea statutului Asociației;

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 5 situat in Sinaia, str.Mihail Kogălniceanu nr. 82, etaj 1, către dna. Budără Loredana Elena;

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâe privind repartizarea locuintei de serviciu situata in Sinaia, str. Walter Maracineanu nr. 20, corp A, et.1, ap.A.S.1.9., catre dl. Radu Daniel Beniamin;

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.233/08.12.2021 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță și asistență pentru buna desfășurare a acestei activități la nivelul Primăriei orașului Sinaia;

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacției privind partajul judiciar – iesirea din indiviziune a  terenului situat in Sinaia, Bd. Republicii nr. 8, judetul Prahova;

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul privat al statului aflate in administrarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala, in domeniul privat al UAT oras Sinaia;

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 48/21.02.2022;

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind evidentiere terenuri în domeniul privat ;

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021 pentru terenul suprafață de 10615 mp, situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 50 ;

– Inițiatori: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al orasului Sinaia in domeniul public al orasului Sinaia a terenurilor in suprafata de 1087 mp. si 2651 mp. conform pozitiilor 6, 7 din tabelul din anexa 1 și planul de situatie din anexa 3.

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul public al statului a terenurilor în suprafaţă totală de 4602 mp, conform pozițiilor 3, 6, 7 din tabelul din anexa 1, poziției 1 din tabelul din anexa 2 și planului de situație din anexa 3 ;

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului Sinaia în domeniul public al statului a terenurilor în suprafaţă totală de 4280 mp, conform pozițiilor 3, 4 din tabelul din anexa 1 și planului de situație din anexa 2 ;

– Inițiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Gării, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Construire parcare (6 locuri)” ;

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 13801/ 29.05.2020

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018;

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind schimbul de terenuri între proprietatea S.C. SINAIA IMOINVEST S.R.L. (terenuri în suprafață de 33 mp nr. cad. 25414 și 31 mp  nr. cad. 25412) şi proprietatea privată a oraşului Sinaia (teren în suprafață de 64 mp  nr. cad. 25425) ;

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 90 mp, situat în Sinaia, str. Cumpătu nr. 26, lot 1 ;

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 100 mp, situat în Sinaia, str. Pustnicului nr. 15, lot 1 ;

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 62 mp, situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 11-13, lot 3 ;

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru semestrul II al anului școlar 2021 – 2022 si numărul acestora.

– Initiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, in litigiile ce fac obiectul dosarelor nr. 504/310/2022 și nr. 253/42/2022.

– Initiator: Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Vezi proiectul în format pdf AICI

Last modified: aprilie 18, 2022

Comments are closed.