Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.65 din data de 21.04.2022

mai 11, 2022

Privind modificarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.10659/11.04.2022;

– Raportul de specialitate al Poliției Locale – Birou Monitorizare și Control înregistrat cu nr. 10661/11.04.2022, prin care se supune spre analiză și aprobare de către Consilul Local Sinaia, restituirea mașinii de întreținere a zăpezii Ratrac, marca Bombardier BR2000 de la SC Transport Urban Sinaia SRL către Primaria Sinaia pe baza de proces-verbal și actualizarea anexei 4 la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

 • Legea 92/ 10.04.2007 a serviciilor de transport public local şi Ordinul 353/ 23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii serviciilor publice de transport public local de călatori;
 • 9/ 26.02.2007 prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;
 • 1/ 25.01.2008 privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și transport persoane pe cablu;
 • 97/2021 privind modificarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia, către SC Transport Urban Sinaia SRL și HCL 84/2011;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.c) si d), alin.(7), lit.n),  art. 287, art. 324, alin.(5), lit.a), art. 139, alin.(3) lit. g) si   art.196, alin. (1), lit.a)  din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. Aprobă modificarea anexei 4 – Lista bunurilor de retur, pct.8 – la contractul nr.2032/26.01.2008 privind delegarea gestiunii serviciului de transport pe cablu în orașul Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL, prin excluderea din această anexa a mașinii de întreținere a zăpezii marca “Ratrac – Bombardier BR2000”. Anexa 4 va avea urmăatorul cuprins:

“Anexa 4:

 1. Telegondolă tip 8MGD DOPPELMAYR (telegondola monocablu detașabilă cu cabine de 8 locuri) cu numarul de fabricație WAA0001256/2007 (proces verbal predare-primire nr.26452/20.12.2006) – HCL1/2008;
 2. Telescaun cu 4 locuri, acoperit, debraiabil (BUBBLE), CD 4 LEITNER (proces-verbal nr. 29631/ 21.12.2010) – HCL240/2010;
 3. Terenul în suprafață de 2525 mp domeniu public, identificat conform HCL 45/29.04.2015 necesar pentru realizarea de către SC Transport Urban Sinaia SRL a obiectivului de investiții de interes public local Telegondola Sinaia – Tronson 2, Cota 1400 – Vârful Furnica (proces verbal predare-primire nr. 26527/ 05.10.2015) – HCL40/2015;
 1. Terenul în suprafață de 3618,09 mp, amplasament golul alpin din Munții Bucegi, Valea Soarelui, tarla 2, parcela 9 necesar pentru realizarea obiectivului de investiții de interes public local – Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi, Valea Soarelui, Județ Prahova (proces verbal predare-primire nr. 34689/15.11.2019) – HCL155/2019;
 1. Instalație pe cablu Mini Teleschi tip 1730 SunKid (proces verbal predare-primire nr. 29077/13.12.2010) – HCL237/2010;
 2. Tunuri de zăpadă marca Vega Plus – 3 bucati (proces verbal predare-primire nr.12317/07.06.2011) – HCL84/2011;
 3. Snowmobil Yamaha RS Viking Prof (proces verbal predare-primire nr.4688/12.02.2014) – HCL84/2011;
 4. Mașina de întretinere a zapezii Ratrak Prinoth Everest Epp40146 (proces verbal predare-primire nr.12317/07.06.2011) – HCL84/2011;
 5. Instalație de înzapezit artificial – Partia Noua (proces verbal predare-primire nr.2524/28.01.2013) – HCL160/2012;
 6. Rezervor subteran de motorină 5mc (proces verbal predare-primire nr.2524/28.01.2013) – HCL160/2012;
 7. Mașină de întreținere a zapezii Ratrak Kassbohrer Pistenbull PB 300 Polar (proces verbal predare-primire nr.4323/ 14.02.2013) – HCL2/2013;
 8. Garaj echipamente de întreținere pârtie în Valea Soarelui (contract de comodat nr. 26264/ 19.11.2013 si proces verbal predare-primire) – HCL143/2013;
 9. Mașina de întretinere a zapezii Ratrak Prinoth Everest Power Standard EPS 60864 (proces verbal predare-primire nr.2789/ 29.01.2016) – HCL174/2015;
 10. Imobil birouri în cadrul stației inferioare Telegondola (Cota 998) – Aleea Telegondolei, nr.5 (contract de comodat nr.499/16.05.2016 inregistrat cu nr. 13498/19.05.2019) – HCL193/2015;
 11. Sistem de securitate/ alarmare la efracție, supraveghere video și control acces pentru domeniul schiabil compus din:
 • Sistem de supraveghere IP Profesional;
 • Sistem de alarmare la efracție pentru 3 casierii;
 • Sistem control acces la 3 casierii, (proces verbal predare-primire nr.2710/ 31.01.2017) – HCL167/2016;
 1. Instalație automată de înzapezit artificial – Valea Soarelui (proces verbal predare-primire nr.2709/ 31.01.2017) – HCL175/2015;
 1. Terenul în suprafață de 4.224,33 mp, amplasament: Munții Bucegi, tarla 2, parcela 92 – zona Şaua Călugărului necesar pentru realizarea obiectivului de investiții de interes public local – Construire instalație de transport pe cablu tip teleschi pe domeniul schiabil din Staţiunea Sinaia, Județ Prahova (proces verbal predare-primire nr. 15491/2021) ;
 2. Terenul în suprafață de 25.838,67 mp, amplasament golul alpin din Munții Bucegi, zona Vânturiş – Vârful cu Dor – Piatra Arsă – Cota 2000, necesar pentru realizarea obiectivului de investiții de interes public local – Construire instalație de transport pe cablu tip Telescaun Piatra Arsă, Telescaun Furnica, Telescaun Valea Dorului (proces verbal predare-primire nr.15491/2021);
 3. Staţie captare “Pescărie” cu nr. de inventar înregistrat la Primaria Sinaia:1200616 (proces verbal de predare-primire nr. 18949/2021).

ART.2. – Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament  Monitorizare și Control, Serviciul Buget şi SC Transport Urban Sinaia SRL.

ART.3. – Prezenta hotarâre va fi comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului juridic și  administrație publică : Instituției Prefectul judetului Prahova, Primarului orasului Sinaia, SC. Transport Urban Sinaia SRL, Serviciului buget si Directiei Politia Locala.

Vezi HCL nr.65 în format pdf AICI

Last modified: mai 11, 2022

Comments are closed.