Administrație Publică

Dispoziția nr.144 din 02 iunie 2022 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință ordinară în data de 09 iunie 2022

iunie 6, 2022

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Joi, 09 iunie 2022 ora 15,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință ordinară, care se va desfașura online, prin intermediul platformei ZOOM,   cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei de consiliu din luna aprilie 2022.

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul orasului Sinaia, pentru perioada 2022 – 2027”

3.Proiect de hotărâre privind  restituirea  unui mijloc de transport dat in administrarea SC. Transport Urban Sinaia SRL si actualizarea anexei 4.1.1  la contractul nr. 10447/2020 privind delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane in aria teritoriala de competenta a UAT Oras Sinaia

4.Proiect de hotarare privind  aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare de catre Orasul Sinaia, Primaria orasului Sinaia, Consiliul Local al orasului Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, aparari sau cai de atac

5.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare de catre Orasul Sinaia, Primaria orasului Sinaia, Consiliul Local al orasului Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, aparari sau cai de atac, in dosar nr. 750/310/2022

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, et.2, ap.9 având numar cadastral 23174-C1-U10 către dl. B. L. C.
 2. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, et.2, ap.13 având numar cadastral 23769-C1-U13 către dl. B. R. R.
 3. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, parter, ap.4 având numar cadastral 23769-C1-U4 către dna. B. M. A.
 4. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, parter, ap.3 având numar cadastral 24387-C1-U3 către dl. C. G. V.
 5. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, parter, ap.5 având numar cadastral 23769-C1-U5 către dna. C. A. M.
 6. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.13, bl.9C, et.2, ap.11 având numar cadastral 24342-C1-U11 către dna. D. D. A.
 7. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.3, ap.16 având numar cadastral 24387-C1-U16 către dl. I. V.
 8. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, mansardă, ap.23 având numar cadastral 23769-C1-U23 către dna. I. L.
 9. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.1, ap.5 având numar cadastral 24387-C1-U5 către dna. M. D. P.
 10. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.3, ap.14 având numar cadastral 24387-C1-U14 către dna. M. A. F.
 11. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, et.1, ap.9 având numar cadastral 23769-C1-U9 către dl. M. G.
 12. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, parter, ap.4 având numar cadastral 23174-C1-U5 către dl. O. Ș. B.
 13. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.2, ap.11 având numar cadastral 24387-C1-U11 către dl. P. G. L.
 14. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, parter, ap.2 având numar cadastral 23174-C1-U3 către dl. S. A. M.
 15. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, mansardă, ap.17 având numar cadastral 23174-C1-U18 către dna. Ș. A. M.
 16. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, mansardă, ap.18 având numar cadastral 23174-C1-U19 către dna. T. B. I.
 17. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, et.1, ap.7 având numar cadastral 24026-C1-U7 către dl. M. M.
 18. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, parter, ap.2 având numar cadastral 24026-C1-U2 către dna. P. M. E.
 19. Proiect de hotarare privind asocierea orasului Sinaia cu Asociatia de Cultura prin Muzica, in vederea organizarii concertului de marimba in cadrul Turneului Marimba – The Jouney 2022.

25.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare de catre Orasul Sinaia, Primaria orasului Sinaia, Consiliul Local al orasului Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, aparari sau cai de atac, in dosar nr. 1827/105/2022.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: iunie 12, 2022

Comments are closed.