Administrație Publică

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 24 iunie 2022 pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de inspector de specialitate gradul IA (1 post) și inspector de specialitate gradul I (1 post) în cadrul Serviciului Politici Publice – Compartiment Proiecte Europene

iunie 20, 2022

Având în vedere prevederile art.19 alin.(2) si  art. 20  din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru  aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale , comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere :

  • Pentru funcția de inspector de specialitate gradul I A – Comp.Proiecte Europene Serv.Politici Publice
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

dosarelor

motivul respingerii dosarului
1 Ionescu Noemi Ștefania ADMIS
 –          Pentru funcția de inspector de specialitate gradul I – Comp.Proiecte Europene Serv.Politici Publice

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei

dosarelor

motivul respingerii dosarului
1 Stan Mădălina Cristina ADMIS
2 Țoc – Sandu Raluca ADMIS
3 Stoian Remus Costin ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 24.06.2022, ora 11,00  la sediul Primăriei Sinaia

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela .
  • Afişat astăzi, 20 iunie 2022, ora 16,00, la sediul  și pe site-ul Primăriei Sinaia.

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: iunie 20, 2022

Comments are closed.