Administrație Publică

Hotărârea nr. 105 din data de 09.06.2022

iunie 22, 2022

Privind restituirea unui mijloc de transport dat în administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL și actualizarea anexei 4.1.1 la contractul nr. 10447/2020 privind delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT Orasul Sinaia

Având în vedere:

Solicitarea SC Transport Urban Sinaia SRL, înregistrată la Primăria Sinaia cu nr. 13515/09.05.2022;

Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.231/18.05.2022;

Raportul de specialitate al Poliției Locale – Birou Monitorizare și Control, înregistrat cu nr. 233/18.05.2022, prin care se supune spre analiză și aprobare de către Consilul Local Sinaia, restituirea unui autobuz de la SC Transport Urban Sinaia SRL către Primaria Sinaia pe baza de proces-verbal și actualizarea anexei 4.1.1 la contractul nr. 10447/2020 privind delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT Orașul Sinaia;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • Lg. 92/ 10.04.2007, a serviciilor de transport public local şi Ordinul 353/ 23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii serviciilor publice de transport public local de călatori;
  • HCL 9/ 26.02.2007, prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;
  • HCL 62/2020 – privind delegarea gestiunii serviciului public de transport călători pe raza administrativ-teritorială a UAT Sinaia către SC Transport Sinaia SRL și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane cu autobuze în orașul Sinaia;
  • HCL 143/2020 – privind aprobarea actului adițional 1 la contractul nr.10447/16.04.2020 – delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT Orașul Sinaia și HCL 167/27.11.2020  privind restituirea unor mijloace de transport;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.c) si d), alin.(7), lit.n), coroborat cu art. 139, alin.(1),  art.196, alin. (1), lit.a) si art. 324, alin.(5), lit.a) din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă scoaterea din administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a unui mijloc de transport local de călatori (autobuz), după cum urmeaza:

– Autobuz M3, BMC Probus 850TBX, numar de omologare: CIBM121211BC7R4/2008, serie motor: 21807149, an fabricatie 2008, număr de înmatriculare: PH-76-PRI.

ART.2. – Predarea, respectiv preluarea mijloacelor de transport se va face prin proces-verbal încheiat de SC Transport Urban Sinaia SRL cu Primaria Sinaia.

ART.3. – Aprobă actualizarea anexei 4.1.1 la contractul nr. 10447/2020 privind delegarea gestiunii serviciilor de transport persoane în aria teritorială de competență a UAT Orașul Sinaia, prin excluderea din această listă, a bunului de retur menționat la art.1. Anexa 4.1.1, care va avea următorul cuprins:

            “Anexa 4.1.1:

ClasificareDenumire bunuri mobile și imobileNumăr inventar la Autoritatea ContractantaValoare de inventarValoare amortizatăValoarea rămasă la data de 15.09.2020
1.6.4Imobil birouri în cadrul stației inferioare Telegondola (Cota 998) – Aleea Telegondolei, nr.51200069/2015185.950,00 lei0,00 lei185.950,00 lei
1.3.1.1Infrastructură publică urbană – B-dul Republicii, statie Sf. Ilie1200073/201639.246,24 lei0,00 lei39.246,24 lei
1.3.1.1Infrastructură publică urbană – B-dul Republicii, statie Pavilion Mefin1200074/201639.246,24 lei0,00 lei39.246,24 lei
1.3.1.1Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Centru Al. Vlahuta1200150/201639.246,24 lei0,00 lei39.246,24 lei
1.3.1.1Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Centru George Enescu;1200154/201639.246,24 lei0,00 lei39.246,24 lei
1.3.1.1Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Centru Esplanada1200151/201639.246,24 lei0,00 lei39.246,24 lei
1.3.1.1Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Centru Parc1200153/201639.246,24 lei0,00 lei39.246,24 lei
1.3.1.1Infrastructură publică urbană – Str. O. Goga, statie O.Goga1200472/201639.246,24 lei0,00 lei39.246,24 lei
1.3.1.1Infrastructură publică urbană – B-dul Carol I, statie Policlinaca Gara  1200152/201639.246,24 lei0,00 lei39.246,24 lei
1.3.1.1Infrastructură publică urbană – B-dul Ferdinand, statie Peles1200526/201639.246,24 lei0,00 lei39.246,24 lei
1.3.1.1Infrastructură publică urbană – B-dul Ferdinand, statie Gura Padurii1200527/201639.246,24 lei0,00 lei39.246,24 lei
1.3.1.1Statie autobuz Cartier Platoul Izvor1200981/201911.282,39 lei0,00 lei11.282,39 lei
2.3.2.1.3.1Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB628056106132802300028/20201.655.067,47 lei0,00 lei1.655.067,47 lei
2.3.2.1.3.1Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB628056106132812300029/20201.655.067,47 lei0,00 lei1.655.067,47 lei
2.3.2.1.3.1Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB6284051061328323000301.655.067,47 lei0,00 lei1.655.067,47 lei
2.3.2.1.3.1Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB628405106132842300031/20201.540.875,07 lei0,00 lei1.540.875,07 lei
2.3.2.1.3.1Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB628405106132852300032/20201.540.875,07 lei0,00 lei1.540.875,07 lei
2.3.2.1.3.1Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB628056106132822300033/20201.540,875,07 lei0,00 lei1.540.875,07 lei
2.3.2.1.3.1Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB628405106132862300034/20201.540.875,07 lei0,00 lei1.540.875,07 lei
2.3.2.1.3.1Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB628405106132872300035/20201.540.875,07 lei0,00 lei1.540.875,07 lei
2.3.2.1.3.1Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB628405106132882300036/20201.540.875,07 lei0,00 lei1.540.875,07 lei
2.3.2.1.3.1Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB628405106132892300037/20201.540.875,07 lei0,00 lei1.540.875,07 lei
2.3.2.1.3.1Autobuz M3 Mercedes Benz, tip 628 02, nr. identificare WEB628405106132902300038/20201.540.875,07 lei0,00 lei1.540.875,07 lei
2.2.10Sistem integrat de management al traficului si bilete pentru calatori E-Ticketing2200133/2020 2200134/2020581.508,97 lei 1.299.261,28 lei0,00 lei1.880.770,25 lei

ART.4. – Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică.

ART.5. – Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament  Monitorizare și Control, Serviciul Buget și SC Transport Urban Sinaia SRL.Sinaia, 09 iunie  2022

Vezi HCL nr.105 în format pdf AICI

Last modified: iunie 23, 2022

Comments are closed.