Administrație Publică

Proces verbal şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Sinaia din data de 12.05.2022

iunie 26, 2022

Încheiat astăzi 12 mai 2022, orele 15,00 în şedinţa de indata  a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 115/11.05.2022 , care s-a desfășurat în format electronic, prin intermediul platformei Zoom.

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 15 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipsesc motivat de la lucrările şedinţei dl.cons. Marcoci C-tin si dna. cons. Poponete Valentina.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă:  dl. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia, dl.Gheorghe Bădăran, viceprimarul oraşului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia, dl. Panait Valerie-Marian, administrator public oras Sinaia, dna. Irina Avrămescu, șef Serviciu Politici Publice,  dl. Daniel Dumitrache, inspector în cadrul Serviciului Politici Publice – Compartiment IT și dna. Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Dl. primar Vlad Oprea deschide  ședinta  de  astazi si precizeaza ca, a convocat aceasta sedinta de indata pentru a depune doua proiecte,  pe axa C 10 Fond local PNRR cu termen imediat.

Il   invită pe dl. Cons. Remus  David sa preia  lucrarile acesteia în calitate  de președinte de ședință.

Presedintele desedinta  arata ca, pe ordinea de zi a acesteia sunt 2 proiecte de hotarari. Supune la vot ordinea de zi care se adoptă în unanimitate.

Se trece la pct. 1 –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  proiectului  ”Casino Sinaia – Reabilitare Termica”, depunerea acestuia spre finantare în cadrul PNRR C 10 FONDUL LOCAL I.3 si aprobarea documentatiilor tehnice aferente si a cheltuielilor legate de proiect, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Da cuvantul dlui primar ca sa sustina acest proiect de hotarare.

Dl. Primar   arata ca,  a convocat aceasta sedinta de indata  pentru  a depune doua proiecte pe axa C 10 din PNRR. Primul proiect are o valoare de  2,5 milioane euro si se refera la realizarea unor lucrari de  reabilitare  la Casinoul din Sinaia care constau in: reabilitarea tamplarie,  inlocuirea sistemului de incalzire de punere in functiune a sistemului de ventilatie si aer cald –  pentru ca exista obligatia  sa se reduca consumul energetic cu 30 %  si de asemenea, exista obligatia  sa se  instaleze si 6 statii electrice de reincarcare in val.de 150.000 euro.

Dl. Cons. Georgini Pavel  intreaba ce inseamna aceste statii de incarcare, este vorba de cele din cartiere  care au fost aprobate ?

Dl. Prima mentioneaza ca,   in  afara de acestea, orice proiect facut pe axa  C10 prevede ca trebuie sa se  monteze  inca 6 statii, doua dintre ele vor fi montate obligatoriu la Casino iar celelalte vot fi montate    pe langa posturile de transformare.

Dl. Cons. Georgini Pavel  propune sa se instaleze o statie de reincarcare  si  pe Piscul Cainelui unde exista un  post mare de transformare, iar dl. Cons. Cretu Pompiliu solicita sa se tina cont si de zona Calea Moroieni.

Dl. Primar  mentioneaza ca nu este vorba acum de locul unde vor fi instalate statiile ci de  faptul ca trebuie sa se faca inca 6 statii de reincarcare pe acest proiect.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator

Urmeaza pct. 2 –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  proiectului ”Sistem Inteligent  de Management Urban”, depunerea acestuia spre finantare in cadrul  PNRR C 10 FOND LOCAL I.1.2 si aprobarea documentatiilor tehnice  aferente si a cheltuielilor legate de proiect, initiat de  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Presedintele de sedinta  da cuvantul dlui primar ca sa sustina acest proiect de hotarare.

Dl. Primar arata ca,  sunt mai multe elemente pe partea de management urban printre care si achizitia unor drone pentru a identifica in oras constructiile ilegale; ele vor face masuratori periodice, se va face o ridicare digitala a intregului oras si vor verifica periodic ce s-a mai schimbat sau nu; pot identifica unde sunt zonele de pierdere ale retelelor de apa, pot identifica ursii  care intra in oras, etc. A doua va fi o drona pentru salvamont si situatiile de urgenta care pot transporta diverse materiale de interventie rapida – gen materiale sanitare, defibrilator, hrana deca este nevoie pe munte, in zonele  izolate unde nu se poate interveni rapid. Tot prin acest proiect se creaza un centru de management urban diferit de centrul de monitorizare existent, care va fi amenajat in fostul  Centru de informare turistica, mult mai mare, unde se vor umari si camerele de luat vedere  care monitorizeaza  traficul in oras,  inclusiv identificarea clara a numerelor de masini; sunt anumite camere in zonele cu trafic puternic pietonal care identifica si facial persoanele, la fel si parcarile nelegale pe care le poate identifica.

Dl. Cons. Cretu Pompiliu  afirma ca, de fapt este o continuare  a unei hotarari de  colaborare cu o institutie de specialitate.

Dl. Primar   arata ca,  hotararea initiala a fost de a monta experimental diverse elemente intr-un proiect pilot, care au fost deja montate si se vad rezultatele. Acum exista ocazia sa se finanteze aceste lucruri  printr-un proiect  care este in valoare de 500.000 euro fara TVA,  prin componenta C 10 PNRR – fond local  si  asigurarea infrastructurii prin transportul verde si IT . Spera  ca proiectele ce se vor depune sa fie castigate.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat, care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator

In incheiere, președintele de şedinţă le mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei de astăzi, la ora 15,20.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: octombrie 26, 2022

Comments are closed.