Administrație Publică

Proces verbal şedinţă de îndata a Consiliului Local al oraşului Sinaia din data de 16.05.2022

iunie 29, 2022

Încheiat astăzi 16 mai 2022, orele 15,00 în şedinţa de indata  a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 117/16.05.2022 , care s-a desfășurat în format electronic, prin intermediul platformei Zoom.

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 13 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipsesc motivat de la lucrările şedinţei dl.cons. Marcoci C-tin, dna. cons. Poponete Valentina, dl. Cons. Vasile Gheorghe și dl. Cons. Remus David.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă: dl.Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia, dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul oraşului Sinaia, d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia, dna. Irina Avrămescu, șef Serviciu Politici Publice,  dl. Daniel Dumitrache, inspector în cadrul Serviciului Politici Publice – Compartiment IT și dna. Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Dl. primar Vlad Oprea deschide  ședinta  de  astazi si, intrucat dl. Remus David, presedintele de sedinta ales pentru 3 luni  nu poate participa la sedinta, solicita sa se faca propuneri pentru presedintele de sedinta

D-ra cons. Hogea Anca  propune ca sedinta de astazi sa fie condusa de dl. Viceprimar Gheorghe Badaran.

Dl. Primar supune aprobarii propunerea facuta care se aproba in unanimitate. Il invita pe dl. Viceprimar sa preia lucrarile sedintei de astazi.

Dl. Viceprimar Gheorghe Badaran, arata ca,  pe ordinea de zi a sedintei sunt 2 proiecte de hotarari. Supune aprobarii ordinea de zi care se aproba in unanimitate in forma prezentata.

Presedintele de sedinta supune atentiei  pct. 1 din ordinea de zi, respectiv Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/12.05.2022 referitoare la  aprobarea  proiectului  ”Casino Sinaia – Reabilitare Termica”, depunerea acestuia spre finantare în cadrul PNRR C 10 FONDUL LOCAL I.3 si aprobarea documentatiilor tehnice aferente si a cheltuielilor legate de proiect, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Da cuvantul dlui primar ca sa sustina acest proiect.

Dl. Primar  arata ca, in acest proiect  este vorba de reabilitarea termica a Casinoului. Din  discutiile  pe care le-a avut cu proiectantul se  mai poate suplimenta valoarea proiectului  cu 200.000 euro si acesta a fost si motivul  pentru care a convocat aceasta sedinta de indata ca sa se obtina acesti bani  pe PNRR care sunt nerambursabili.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

Urmeaza pct. 2 –  Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 4 la bugetul de venituri si   cheltuieli pe anul 2022 pentru SC Transport Urban SRL initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Presedintele de sedinta  il ivita pe dl. Primar sa explice membrilor consiliului local despre ce este vorba.

Dl. Primar  mentioneaza ca, datorita  faptului ca urmeaza sa fie gata  noul telescaun si mai ales pentru faptul ca s-a deszvoltat  domeniul schiabil va fi nevoie de o masina noua de batut zapada care costa in jur de 500.000 euro si, datorita crizei in ultima vreme nu s-au mai produs astfel de utilaje. Cei de la SC Transport Urban SRL au fost in Franta la un targ  la Grenoble si au gasit 2 astfel de masini. Societatea doreste  sa achizitioneze una din ele pentru ca au bani in buget si de aceea trebuie sa se organizeze licitatia.

Dl. cons. Iosifescu Nicolae  il roaga pe dl. Primar sa citeasca exact textul din hotarare.

Dl. Primar  da citire art. 1 din hotarare   si mentioneaza ca , se renunta la covorul sintetic de la 1400 la 1500, la proiecte de investitii noi, la achizitia unui baby schi, la achizitia unui rezervor de combustibil, la niste lucrari de modificare a unor camine la partia noua si la o parte din lucrarile de reamenajare de pârtii in valoare  de 250.000 lei. Tinand cont de sursele de finantare ce s-au incasat anul trecut considera ca, cei de la TUS pot sa achizitioneze aceasta masina de batut zapada.

Presedintele de sedinta  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

In incheiere, președintele de şedinţă, le mulţumeşte celor prezenţi pentru participare şi declară închise lucrările şedinţei de astăzi, la ora 15,15.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: octombrie 26, 2022

Comments are closed.