Administrație Publică

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul/examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici din cadrul Primăriei orașului Sinaia organizat în data de 11 iulie 2022

iulie 4, 2022

Nr. crt.funcția publică pentru care candideazănr.de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursstructuraRezultatul selecţiei dosarelor
1.inspector clasa I grad profesional superior767/17.06.2022Serv.public comunitar de evidența persoanelorADMIS
2.inspector clasa I grad profesional superior766/17.06.2022Biroul taxe și impoziteADMIS
3inspector clasa I grad profesional superior765/17.06.2022Biroul taxe și impoziteADMIS
4inspector clasa I grad profesional superior768/17.06.2022Serviciul buget și resurse umaneADMIS
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, conform art.63 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. Contestațiile se depun la registratura Primăriei Sinaia,Bd.Carol I nr.47.
  • Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se  numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art.67.1 din HG.611/2008.
  • Afişat astăzi,  04 iulie  2022, ora 14.00  la sediul  și pe site-ul Primăriei Sinaia. Candidații declarați “Admis” vor susține proba scrisă în data de  11 iulie 2022, ora 11.00 , la sediul Primăriei Sinaia.

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: iulie 4, 2022

Comments are closed.