Administrație Publică

Rezultatul probei scrise La examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a functionarior publici din cadrul Primariei orasului Sinaia Din data de 11 iulie 2022 – proba scrisă

iulie 11, 2022

Nr. crt.funcția publicănr.de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs structuraPunctajul obținut la proba scrisăRezultatul probei
1.inspector clasa I grad profesional superior767/17.06.2022Serv.public comunitar de evidența persoanelor96,00ADMIS
2.inspector clasa I grad profesional superior765/17.06.2022Biroul taxe și impozite92,50ADMIS
3inspector clasa I grad profesional superior766/17.06.2022Biroul taxe și impozite90,00ADMIS
4inspector clasa I grad profesional superior768/17.06.2022Serviciul buget și resurse umane96,00ADMIS
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art.63 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la registratura Primăriei Sinaia,Bd.Carol I nr.47.
  • Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se  numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art.67.1 din HG.611/2008.
  • Afişat astăzi,  11 iulie  2022, ora 14.30  la sediul  și pe site-ul Primăriei Sinaia.Candidații declarați “Admis” vor susține proba interviu în data de  11 iulie 2022, ora 15.30 , la sediul Primăriei Sinaia.

Apăsați AICI pentru varianta PDF

Last modified: iulie 11, 2022

Comments are closed.