Administrație Publică

Rezultatul probei – interviu La examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a functionarior publici din cadrul Primariei orasului Sinaia Din data de 11 iulie 2022

iulie 12, 2022

Nr. crt.funcția publicănr.de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs structuraPunctajul obținut la proba interviuRezultatul probei
1.inspector clasa I grad profesional superior767/17.06.2022Serv.public comunitar de evidența persoanelor95ADMIS
2.inspector clasa I grad profesional superior765/17.06.2022Biroul taxe și impozite95ADMIS
3inspector clasa I grad profesional superior766/17.06.2022Biroul taxe și impozite95ADMIS
4inspector clasa I grad profesional superior768/17.06.2022Serviciul buget și resurse umane95ADMIS
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art.63 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la registratura Primăriei Sinaia,Bd.Carol I nr.47.
  • Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se  numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art.67.1 din HG.611/2008.
  • Afişat astăzi,  12 iulie  2022, ora 11.00  la sediul  și pe site-ul Primăriei Sinaia.

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: iulie 12, 2022

Comments are closed.