Administrație Publică

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 18 iulie 2022 de către Primăria orașului Sinaia

iulie 12, 2022

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publică  pentru care candideazanr.posturiRezultatul selecţiei dosarelor
Direcția Poliției Locale – Compartiment Monitorizare și Control
1.Dosar nr.18689/06.07.2022Inspector clasa I grad asistent în cadrul Compartimentului monitorizare și control1ADMIS
Direcția Poliției Locale – Compartiment Monitorizare și Control
1.Dosar nr.17973/28.06.2022Inspector clasa I grad principal în cadrul Compartimentului monitorizare și control1ADMIS
2Dosar nr.18473/05.07.2022Inspector clasa I grad principal în cadrul Compartimentului monitorizare și controlADMIS
3Dosar nr.18736/06.07.2022Inspector clasa I grad principal în cadrul Compartimentului monitorizare și controlADMIS
Direcția Poliției Locale – Compartiment liniște,ordine și circulație rutieră
1Dosar nr.17817/27.06.2022polițist local  clasa I grad debutant în cadrul Serviciului liniște, ordine și circulație rutieră,dispecerat pază și parcări publice1ADMIS
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor, conform art.63 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. Contestațiile se depun la registratura Primăriei Sinaia,Bd.Carol I nr.47.
  • Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se  numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art.67.1 din HG.611/2008.

Afişat astăzi,  12 iulie  2022, ora 15.00  la sediul  și pe site-ul Primăriei Sinaia.Candidații declarați “Admis” vor susține proba scrisă în data de  18 iulie 2022, ora 11.00 , la sediul Primăriei Sinaia.

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: iulie 12, 2022

Comments are closed.