Administrație Publică

Rezultatul probei – interviu Concurs de ocupare functii publice vacante in cadrul Primariei orasului Sinaia din data de 18 iulie 2022

iulie 18, 2022

Având în vedere prevederile art.618 alin.(14) lit.a) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

Nr. crt.Nr.de înregistrare al dosarului de concursFuncţia publicăPunctajul probei interviuRezultatul probei interviu
Pentru functia de inspector clasa I grad  principal  în cadrul  Comp.monitorizare și control al Direcției Poliției Locale
1Dosar nr.17973/28.06.2022Inspector clasa I grad principal în cadrul Compartimentului monitorizare și control86 puncteAdmis
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Nedelcu Ioana, consilier juridic Comp.Juridic, contencios administrativ și administrație publică.
  • Afişat astăzi, 18 iulie  2022 , ora 16,00 , la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: iulie 18, 2022

Comments are closed.