Administrație Publică

Rezultatul probei scrise la Concursul de ocuparea functiilor publice vacante în cadrul Primariei orasului Sinaia din data de 18 iulie 2022

iulie 18, 2022

Având în vedere prevederile art.618 alin.(14) lit.a) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt.Nr.de înregistrare al dosarului de concursFuncţia publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Dosar nr.18485/05.07.2022Inspector clasa I grad principal în cadrul Compartimentului sercivii sociale și monitorizare asistenți personali71 puncteADMIS 
  • Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 18 iulie 2022, ora 16,00, la sediul Primariei Sinaia.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela,inspector Serv.Buget si Resurse Umane.

Afişat astăzi, 18 iulie  2022 , ora 15,00  la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: iulie 18, 2022

Comments are closed.