Administrație Publică

Rezultatul Probei scrise la Concursul de ocuparea functiilor publice vacante in cadrul Primariei orasului Sinaia din data de 18 iulie 2022

iulie 18, 2022

Având în vedere prevederile art.618 alin.(14) lit.a) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt.Nr.de înregistrare al dosarului de concursFuncţia publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
Pentru functia de inspector clasa I grad  asistent  în cadrul  Comp.monitorizare și control
1.Dosar nr.18689/06.07.2022Inspector clasa I grad asistent în cadrul Compartimentului monitorizare și controlabsent proba scrisăRespins
Pentru functia de inspector clasa I grad  principal  în cadrul  Comp.monitorizare și control
1Dosar nr.17973/28.06.2022Inspector clasa I grad principal în cadrul Compartimentului monitorizare și control93 puncteAdmis
2Dosar nr.18473/05.07.2022Inspector clasa I grad principal în cadrul Compartimentului monitorizare și control0 puncteRespins
3  Dosar nr.18736/06.07.2022Inspector clasa I grad principal în cadrul Compartimentului monitorizare și controlabsent proba scrisăRespins
Pentru functia de  polițist local  clasa I grad DEBUTANT – Serv.liniște,ordine și circulație rutieră,dispecerat pază și parcări publice
1Dosar nr.17817/27.06.2022polițist local  clasa I grad debutant în cadrul Serviciului liniște, ordine și circulație rutieră,dispecerat pază și parcări publiceabsent proba scrisăRespins
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 18 iulie 2022, ora 14,00, la sediul Primariei Sinaia.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare,  care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Nedelcu Ioana,consilier juridic Comp.Juridic,contencios administrativ și administrație publică.
  • Afişat astăzi, 18 iulie  2022 , ora 13,00  la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: iulie 18, 2022

Comments are closed.