Administrație Publică

Rezultatul probei – interviu Concurs de ocupare functii publice vacante in cadrul Primariei orasului Sinaia din data de 18 iulie 2022

iulie 19, 2022

Având în vedere prevederile art.618 alin.(14) lit.a) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

Nr. crt.Nr.de înregistrare al dosarului de concursFuncţia publicăPunctajul probei interviuRezultatul probei interviu
1.Dosar nr.18485/05.07.2022Inspector clasa I grad principal în cadrul Compartimentului sercivii sociale și monitorizare asistenți personali78 puncteAdmis
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,Olaru Isabela,inspector Serv.Buget si Resurse Umane.
  • Afişat astăzi, 18 iulie  2022 , ora 17,00 , la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: iulie 19, 2022

Comments are closed.