Administrație Publică

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad asistent – Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor organizat în data de 25 iulie 2022 de către Primăria orașului Sinaia

iulie 19, 2022

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursFuncţia publică  pentru care candideazaInstituţia sau autoritatea publicăRezultatul selecţiei dosarelor
1.Dosar nr.19036/11.07.2022Inspector clasa I grad asistent în cadrul  Serviciul Public Comunitar de Evidența PersoanelorPrimaria SinaiaADMIS
2Dosar nr.19156/12.07.2022Inspector clasa I grad asistent în cadrul  Serviciul Public Comunitar de Evidența PersoanelorPrimaria Sinaiacandidatul a renunțat la participarea la concurs
  • Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 25.07.2022, ora 11,00  la sediul Primăriei Sinaia.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Olaru Isabela,inspector Serv.Buget și Resurse Umane.
  • Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se  numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art.67.1 din HG.611/2008.
  • Afişat astăzi,  19 iulie 2022, ora 12.00  la sediul  și pe site-ul Primăriei Sinaia.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: iulie 19, 2022

Comments are closed.