Administrație Publică

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a funcției publice vacante în cadrul Primăriei orașului Sinaia din data de 25 iulie 2022

iulie 25, 2022

Având în vedere prevederile art.618 alin.(14) lit.a) din OUG.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt.

Nr.de înregistrare al dosarului de concurs

Funcţia publică

Punctajul probei scrise

 

 

Rezultatul probei scrise

 

1.

Dosar nr.19036/11.07.2022

Inspector clasa I grad  asistent Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor

79,1 puncte

ADMIS

 

  • Candidatul declarat admis va susţine interviul în data de 27 iulie 2022, ora 12,00, la sediul Primariei Sinaia.
  • Afişat astăzi, 25  iulie  2022 , ora 18,00  la sediul și pe site-ul Primariei Sinaia

Vezi rezultatul în format pdf AICI

Last modified: iulie 25, 2022

Comments are closed.