Administrație Publică

Anunț propunere spre dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

iulie 29, 2022

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primarul Orașului Sinaia, propune spre dezbatere publică, Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, însoțit de referatul de aprobare nr.1133/22.07.2022 și de raportul de specialitate nr.1134/22.07.2022,  întocmit de Biroul taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare, Consiliului Local al Orașului Sinaia, în luna septembrie 2022. Proiectul de hotărâre a fost publicat în data de 29.07.2022 pe site-ul Primăriei Orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei Sinaia din Bulevardul Carol I, nr.47.

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normative sus menționat, la sediul Primăriei Orașului Sinaia – departamentul relații cu publicul, respectiv în format electronic, pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, până la data de 08.08.2022.

  • Vezi anunțul în format pdf AICI

  • Vezi raport de specialitate privind stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2023 în format pdf AICI

  • Vezi referat de aprobare privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023 în format pdf AICI

  • Vezi proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 în format pdf AICI

Last modified: august 5, 2022

Comments are closed.