Administrație Publică

Anunț ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Sinaia care se va desfășura în sala de ședințe ”Ferdinand” a Centrului Internațional de Conferințe Casino Sinaia la data de 11.08.2022

august 8, 2022

Joi, 11 august 2022, orele 15,00  va avea loc ședința ordinară   a Consiliului Local al orașului Sinaia, care se va desfășura in sala de sedinte  ”Ferdinand” a  Centrului International de Conferinte Casino Sinaia,    cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor de consiliu din lunile mai si iunie 2022.

– Prezinta dna.Beatrice Radulescu, secretar general

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Devizului general actualizat si  a cheltuielilor aferente proiectului ”Amenajare Gradina Publica Parc Stirbei”

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

3.Proiect de hotărâre privind anularea obligatiilor fiscale datorate de SC. GDF REINVEST SRL Urziceni, radiata de la Oficiul National al Registrului Comertului

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, et.2, ap.9 având numar cadastral 23174-C1-U10 către dl.Boroșoiu Laurențiu Constantin

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, et.2, ap.13 având numar cadastral 23769-C1-U13 către dl.Bucur Radu Răzvan

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, parter, ap.4 având numar cadastral 23769-C1-U4 către dna.Burlacu Mihaela Alina

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, parter, ap.3 având numar cadastral 24387-C1-U3 către dl.Chirculescu George Valentin

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, parter, ap.5 având numar cadastral 23769-C1-U5 către dna.Coman Angelica Maria

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.13, bl.9C, et.2, ap.11 având numar cadastral 24342-C1-U11 către dna.Danciu Diana Alina

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.3, ap.16 având numar cadastral 24387-C1-U16 către dl.Iftime Vasile

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, mansardă, ap.23 având numar cadastral 23769-C1-U23 către dna.Ilie Laura

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.1, ap.5 având numar cadastral 24387-C1-U5 către dna.Manea Daniela Petruța

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.3, ap.14 având numar cadastral 24387-C1-U14 către dna.Mavrodin Alina Florentina

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, et.1, ap.9 având numar cadastral 23769-C1-U9 către dl.Mîndru Gheorghe

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, parter, ap.4 având numar cadastral 23174-C1-U5 către dl.Oprea-Șindrilaru Bogdan

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.2, ap.11 având numar cadastral 24387-C1-U11 către dl.Păvăloiu Gabriel Liviu

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, parter, ap.2 având numar cadastral 23174-C1-U3 către dl.Staricu Alexandru Mihai

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, mansardă, ap.17 având numar cadastral 23174-C1-U18 către dna.Ștefănescu Alina Marina

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, mansardă, ap.18 având numar cadastral 23174-C1-U19 către dna.Tirică Bianca Ioana

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, et.1, ap.7 având numar cadastral 24026-C1-U7 către dl.Munteanu Mihai

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, parter, ap.2 având numar cadastral 24026-C1-U2 către dna.Pîrvulescu Magdalena Ecaterina

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vanzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str. Branduselor nr. 13, bl. 9C, et.3, ap.15 avand nr. Cadastral 24342-C1-U15, catre dna. Brad Rodica Georgiana.

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vanzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str. Branduselor nr. 13, bl. 9C, mansarda ap.18 avand nr. Cadastral 24342-C1-U18, catre dl. Toader Sebastian

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de prioritate a chiriasilor care locuiesc/au locuit in imobile retrocedate fostilor proprietari – locuinte sociale pentru anul 2022.

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL și a ordinii de prioritate pentru anul 2022.

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind completarea listei de patrimoniu privat al orasului Sinaia fond locativ si teren aferent, aprobata prin HCL. Nr. 159/2007 in vederea inscrierii lor in evidentele fiscale ale Primariei orasului Sinaia

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

27.Proiect de hotarare privind  aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare de catre Orasul Sinaia, Primaria orasului Sinaia, Consiliul Local al orasului Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, aparari sau cai de atac, in dosar 2328/105/2022

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

28.Proiect de hotarare privind  aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare de catre Orasul Sinaia, Primaria orasului Sinaia, Consiliul Local al orasului Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, aparari sau cai de atac in dosar1064/310/2022

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

29.Proiect de hotarare privind organizarea evenimentului  Marsul Comemorativ Crucea Eroilor, a bugetului evenimentului  si includerea in Lista evenimentelor proprii orasului Sinaia

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

30.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului si semnarea Contractului de asociere pentru organizarea evenimentului Festivalul International Enescu si Muzica Lumii editia a XXIII-a.

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind completarea anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intra Orasul Sinaia si SC. Sinaia Forever SRKL cu Autobasculanta Multifunctionala

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind evidentierea unor terenuri in domeniul privat

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Cuza Vodă, pentru realizarea accesului auto, pietonal și împrejmuirii la lucrarea “Construire locuinţă, drum acces, alei carosabile şi pietonale, utilităţi,  împrejmuire teren, branşamente şi organizare şantier”

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Calea Codrului, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Schimbare destinaţie construcţie din locuinţă în vilă turistică, recompartimentări interioare, modificare faţade, goluri, acoperiş, finisaje exterioare, sistematizare teren, branşamente, organizare şantier pe teren aferent nr.cadastral 22029 şi  amenajare spaţii parcare pe teren aferent nr. cad. 24970”

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

35.Proiect de hotărâre Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Vârful cu Dor, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Construire spaţiu parcare, alei carosabile şi pietonale, drum acces, ziduri de  sprijin,  foişor, sistematizare teren, împrejmuire  şi organizare de şantier”

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind cesionarea dreptului de concesiune asupra terenul în suprafață de 61 mp nr. cad. 20595 (nr. cad. vechi 2132), CF nr. 20595 (nr. CF vechi 2472), situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 7, obiect al contractului de concesiune nr. 9960/27.06.2005

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

37.Proiect de hotărâre privind cesionarea contractului de concesiune nr. 5267/06.10.1994, ce are ca obiect terenul în suprafață de 23,50 mp indiviz din 235 mp, situat în Sinaia, Calea Moroieni – Aleea Dichiu (garaj nr. 5)

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind privind prelungirea termenului de obtinere a autorizației de construire și începere a lucrărilor prevăzut la art. 7 alin. (23) din contractul de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021 pentru terenul suprafață de 9528 mp, situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 50

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere și majorarea chiriei pentru contractul de închiriere nr. 17081/31.07.2013

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație a terenului din Sinaia, Bd. Republicii nr. 16, nr. cad. 22207 (nr. cad. vechi 11266), CF nr. 22207 (CF vechi 12304), în suprafață de 120 mp, către Huzui Florentina, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 172 mp, situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 14, lot 2

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 172 mp, situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 14, lot 1

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 27 mp, situat în Sinaia, str. Piata Unirii nr. 10

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 150 mp, situat în Sinaia, str. Pustnicului nr. 60, lot 1

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 173 mp, situat în Sinaia, str. Platou Izvor FN.

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 141 mp, situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 18, lot 1

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 285 mp, situat în Sinaia, str. Aosta nr. 44

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 274 mp, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 44, nr. cad. 1073, CF nr. 23572

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 187 mp, situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 30

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 82 mp nr. cad. 23798 și 168 mp nr. cad. 23856, situate în Sinaia, Calea Codrului FN lot 2/1 și T16, P121 lot 5

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 791 mp, nr. cad. 23857, situat în Sinaia, Calea Codrului FN, lot 2/2, T 16, parcela 121

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 214 mp, situat în Sinaia, bd. Ferdinand nr. 3B

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 250 mp, situat în Sinaia, Str. Privighetorilor nr. 85, lot 2

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 1685 mp, din Sinaia, Calea București nr. 17, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 35 mp, din Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 4, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru gospodărie anexă

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 337 mp, din Sinaia, str. Trandafirilor nr. 11, lot 1, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotarare privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 171 mp, din Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2A, pentru gospodărie anexă
  – Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali
 2. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul  monument istoric situat in Sinaia, str. Cuza Voda nr. 5, ap. 1

– Initiator : Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind acordarea avizului Consiliului local Sinaia pentru prestarea de servicii funerare de catre SC. BGF Fun SRL

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind acordarea aviziului  Consiliului local al orasului Sinaia pentru prestarea de servicii funerare de catre SC. Dubac Serv SRL

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind acordarea aviziului  Consiliului local al orasului Sinaia pentru prestarea de servicii funerare de catre SC. Busola Serv SRL

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind revocarea HCL. Nr. 115/09.06.2022 si infiintarea erviciului de ecarisaj

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati ai Primariei Sinaia.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: august 8, 2022

Comments are closed.