Administrație Publică

Dispoziția nr. 194 din 18.08.2022 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată în data de 18.08.2022

august 18, 2022

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Joi  18 august 2022 ora 15,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndata, care se va desfașura online, prin intermediul platformei ZOOM,   cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii de Consiliul Local nr.97 din 06.05.2022 privind modificarea Hotararii de Consiliu Local nr.98/25.06.2021 privind completarea Hotararii de Consiliu Local nr.24/17.02.2020 privind completarea Hotararii de Consiliu Local nr.158/28./28.08.2018 privind aprobarea proiectului – Sinaia 3.0 Educatie.Social.Mobilitate- si a indicatorilor tehnico – economici.
  1. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii la Programul Agentiei Fondului pentru Mediu privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si a Devizului General estimativ pentru proiectul – CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI A GESTIONARII INTELIGENTE A ENERGIEI ILUMINAT PUBLIC SINAIA- etapa a 2-a.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: august 18, 2022

Comments are closed.