Administrație Publică

Hotărârea nr.147 din data de 11.08.2022

septembrie 8, 2022

Privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383 / 2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu  AUTOBASCULANTA  MULTIFUNCTIONALA  4×4 pentru intretinere drumuri, marca MAN TGM 18.250 4 x 4 BB CH/VST 7, serie WMA38DZZNY439934, cu accesorii – Suprastructură bena basculabila trilateral VST 7 si Instalatie hidraulica

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1058/18.07.2022 al Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 1061/18.07.2022 intocmit de Biroul Investitii si Achizitii  prin care se propune includerea unei AUTOBASCULANTE  MULTIFUNCTIONALE 4×4 pentru intretinere drumuri, marca MAN TGM 18.250 4 x 4 BB CH/VST 7, serie WMA38DZZNY439934, cu accesorii  – Suprastructură bena basculabila trilateral VST 7 si Instalatie hidraulica, in Anexa cu bunuri de retur la Contractul nr. 20383 / 2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia;

In baza:

Hotararii Consiliului Local nr. 130/2010 si Hotararii Consiliului Local nr. 131/2010 prin care s-a aprobat infiintarea SC Sinaia Forever SRL;

Hotararii Consiliului Local nr. 146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, catre operatorul SC Sinaia Forever SRL, prin atribuirea in gestiune delegata, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararii Consiliului Local nr. 196/18.10.2018 prin care s-a aprobat completarea obiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. 3, lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1.  – Se aproba completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383 / 2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu AUTOBASCULANTA  MULTIFUNCTIONALA  4×4 pentru intretinere drumuri, marca MAN TGM 18.250 4 x 4 BB CH/VST 7, serie WMA38DZZNY439934,  cu accesorii – Suprastructură bena basculabila trilateral VST 7 si Instalatie hidraulica.

Art. 2.  – Predarea-primirea bunurilor se va face pe baza de proces verbal incheiat intre partile interesate. 

Art. 3.  – Se mandateaza Primarul orasului Sinaia sau Viceprimarul orasului Sinaia sa semneze Actul aditional la Contractul nr. 20388 / 2010 de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia. 

Art. 4. – SC Sinaia Forever SRL. va suporta toate cheltuielile de reparatii si intretinere necesare bunei functionari ale utilajelor. 

Art. 5 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Biroul Investitii si Achizitii, Directia Politia Locala si SC Sinaia Forever SRL.

Vezi HCL nr.147 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 8, 2022

Comments are closed.