Administrație Publică

Hotărârea nr.152 din data de 11.08.2022

septembrie 8, 2022

Privind cesionarea dreptului de concesiune asupra terenul în suprafață de 61 mp nr. cad. 20595 (nr. cad. vechi 2132), CF nr. 20595 (nr. CF vechi 2472), situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 7, obiect al contractului de concesiune nr. 9960/27.06.2005

Având în vedere referatul de aprobare nr. 950 din 06.07.2022 întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun cesionarea dreptului de concesiune asupra terenul în suprafață de 61 mp nr. cad. 20595 (nr. cad. vechi 2132), CF nr. 20595 (nr. CF vechi 2472), situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 7, obiect al contractului de concesiune nr. 9960/27.06.2005;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 951 / 06.07.2022 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cesionarea dreptului de concesiune asupra terenul în suprafață de 61 mp nr. cad. 20595 (nr. cad. vechi 2132), CF nr. 20595 (nr. CF vechi 2472), situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 7, obiect al contractului de concesiune nr. 9960/27.06.2005;

Având în vedere contractul de vânzare cumpărare nr. 178/02.02.2022, autentificat de Notarul public Onea Lucia din Comarnic;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism;

În conformitate cu art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;

În conformitate cu art. 1316 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

În temeiul art. 129, al. (2), lit. c) și al. (6) lit. b), coroborat cu art.  139 alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1), lit.a  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ:, cu modificarile si completarile ultarioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă cesionarea dreptului de concesiune asupra terenul în suprafață de 61 mp nr. cad. 20595 (nr. cad. vechi 2132), CF nr. 20595 (nr. CF vechi 2472), situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 7, obiect al contractului de concesiune nr. 9960/27.06.2005, urmare contractului de vânzare cumpărare nr. 178/02.02.2022, autentificat de Notarul public Onea Lucia din Comarnic, astfel:

  • Marinache Valeriu și Marinache Diana Ioanita primesc o cotă parte indiviză de 1/2 (30,50 mp) din terenul în suprafață de 61 mp nr. cad. 20595 (nr. cad. vechi 2132), CF nr. 20595 (nr. CF vechi 2472);
  • Popescu Maria primește o cotă parte indiviză de 1/2 (30,50 mp) din terenul în suprafață de 61 mp nr. cad. 20595 (nr. cad. vechi 2132), CF nr. 20595 (nr. CF vechi 2472);

ART.2. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze actul de cesiune a contractului de concesiune nr. 9960/27.06.2005.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.152 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 9, 2022

Comments are closed.