Administrație Publică

Hotărârea nr.153 din data de 11.08.2022

septembrie 12, 2022

Privind cesionarea contractului de concesiune nr. 5267/06.10.1994, ce are ca obiect terenul în suprafață de 23,50 mp indiviz din 235 mp, situat în Sinaia, Calea Moroieni – Aleea Dichiu (garaj nr. 5)

Având în vedere referatul de aprobare nr. 406 din 26.05.2022 întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun cesionarea contractului de concesiune nr. 5267/06.10.1994, ce are ca obiect terenul în suprafață de 23,50 mp indiviz din 235 mp,   situat în Sinaia, Calea Moroieni – Aleea Dichiu (garaj nr. 5);

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 407 / 26.05.2022 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cesionarea contractului de concesiune nr. 5267/06.10.1994, ce are ca obiect terenul în suprafață de 23,50 mp indiviz din 235 mp,   situat în Sinaia, Calea Moroieni – Aleea Dichiu (garaj nr. 5);

Vazand avizul  comisiei de specialitate a Consiliului local;

Având în vedere certificatul de moștenitor nr. 107/09.11.2020, autentificat la Biroul Individual Notarial Costea Andra Ioana din Sinaia;

În conformitate cu art. 41, alin. 1 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;

În conformitate cu art. 1316 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

În temeiul art. 129, al. (2), lit. c) și al. (6) lit. b), coroborat cu art.  139 alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1), lit.a  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ultarioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă cesionarea contractului de concesiune nr. 5267/06.10.1994, ce are ca obiect terenul în suprafață de 23,50 mp indiviz din 235 mp, situat în Sinaia, Calea Moroieni – Aleea Dichiu (garaj nr. 5), urmare decesului d-lui Stanciu Gheorghe și certificatului de moștenitor nr. 107/09.11.2020, autentificat la Biroul Individual Notarial Costea Andra Ioana din Sinaia astfel:

  • Stanciu Romulus Cristinel, primește o cotă parte de 1/4 (5,875 mp) din terenul în suprafață de 23,50 mp indiviz din 235 mp;
  • Stanciu Sorin Nicolae primește o cotă parte de 1/4 (5,875 mp) din terenul în suprafață de 23,50 mp indiviz din 235 mp;
  • Spurcaciu Maria primește o cotă parte de 1/2 (11,75 mp) din terenul în suprafață de 23,50 mp indiviz din 235 mp;

ART.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul de cesiune a contractului de concesiune nr. 5267/06.10.1994.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.153 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 12, 2022

Comments are closed.