Administrație Publică

Hotărârea nr.174 din data de 11.08.2022

septembrie 13, 2022

privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 1, demisol, nr. cad. 21620-C1-U2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Viorica Kogălniceanu”, cod PH-II-m-B-16667

Având în vedere referatul de aprobare nr. inreg. intern: 1400 / 04.08.2022 al d-lui Primar Vlad Oprea, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 1, demisol, nr. cad. 21620-C1-U2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Viorica Kogălniceanu”, cod PH-II-m-B-16667;

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. inreg. intern: 1401/ 04.08.2022;

Văzând cererea nr. 20752/01.08.2022 a d-lui Pătcaș Florin Claudiu, prin care solicită exercitarea dreptul de  preemţiune  pentru  imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 1, demisol, nr. cad. 21620-C1-U2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Viorica Kogălniceanu”, cod PH-II-m-B-16667;

Având în vedere adresa nr. 1347/14.07.2022 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova,  prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru  imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 1, demisol, nr. cad. 21620-C1-U2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Viorica Kogălniceanu”, cod PH-II-m-B-16667;

Conform art. 4, alin. (4) și (8), art. 36, alin (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, al. (2), lit. b) și al. (4) lit. f), coroborat cu art. 196 alin.(1), lit.a)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu își exercită dreptul de preemţiune pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 5, ap. 1, demisol, nr. cad. 21620-C1-U2, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Casa Viorica Kogălniceanu”, cod PH-II-m-B-16667, la prețul de 60000 euro.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.174 în format pdf AICI

Last modified: septembrie 13, 2022

Comments are closed.