Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia care se va desfășura online prin intermediul platformei ZOOM în data de 26.09.2022 orele 15:00

septembrie 26, 2022

Luni, 26 septembrie 2022, orele 15.00  va avea loc ședința extraordinară de îndată  a Consiliului Local al orașului Sinaia, care se va desfășura online,  prin intermediul platformei ZOOM,  cu următoarea ordine de zi: 

  1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor de consiliu din luna august 2022 și din 06 septembrie 2022.

– Inițiator Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

– Inițiator Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului local Sinaia, asupra terenului pădure în suprafață de 5500 mp. situat parțial în intravilanul și extravilanul orașului Sinaia, str. Opler nr. 8, T5. Pd 41/4, jud. Prahova.

– Inițiator Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Construire de insule ecologice digitalizate în orașul Sinaia.”

– Inițiator Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: septembrie 26, 2022

Comments are closed.