Administrație Publică

Proces verbal şedinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local al oraşului Sinaia din data de 06.09.2022

septembrie 30, 2022

Încheiat astăzi 06 septembrie 2022, orele 15,00 în şedinţa extraordinară de indata a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 208/05.09.2022, care  s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom

Dl. Remus David, președintele de ședință ales pentru o perioada de 3 luni, deschide  ședinta  de  astazi si o  invită pe dna. Beatrice-Eugenia Radulescu, secretar general oras Sinaia, să faca prezenta nominala a membrilor Consiliului.

În urma prezenței nominale, rezulta ca la sedinta sunt prezenti  15 consilieri din cei 17 consilieri locali alesi. Lipsesc : dl. cons. Dumitrache Costin si dl. Cons. Pavel Georgini.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă:  dl. Gheorghe Badaran, viceprimarul orasului Sinaia,  d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia,  dna. Oana Ivan, inspector in cadrul Serviciului Politici Publice, dna. Vasile Paula, șef Serviciul Buget si Resurse Umane, dna. Boteanu Marilena, inspector Birou Patrimoniu si Protectie Civila, dl. Daniel Dumitrache, inspector în cadrul Serviciului Politici Publice – Compartiment IT și dna. Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Lipsește motivat de la lucrarile sedintei, dl. Primar Vlad Oprea.

Presedintele de ședință arata ca pe ordinea de zi a acesteia sunt inscrise   8 proiecte de hotarari. Supune aprobării ordinea de zi a sedinței , care  se adoptă cu 15 voturi ”pentru”.

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi – Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieili pentru anul 2022, initiat de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia.

Președintele de sedință  intreaba daca sunt interventii pe marginea acestui proiect.

Dl. Cons. Marcoci Constantin mentioneaza ca la rectificarea de buget, exista un transfer de sume de la cap. 70 ”Servicii dezvoltare si locuinte” catre cap. 67 ”Cultura, recreere, religie” – Marcarea si formarea de noi  trasee de e-Bike in orasul Sinaia, de 98.500 lei. Intreaba daca sunt mai importante aceste semnalizari si marcari de trasee decat banii pentru locuințe ?

Președintele de sedință  dă cuvantul dnei Vasile Paula, sef Serviciu buget ca să susțina acest proiect.

Dna Vasile Paula, sef Serviciu Buget arata că, la bugetul initial au fost prevazute sume la ”servicii dezvoltare si locuinte” in valoare de 100.000 lei privind bugetarea participativa în orasul Sinaia. În urma  procedurilor executate si participarii locuitorilor din Sinaia la această actiune,  s-au inregistrat 9 proiecte din care s-au votat decat două : unul a fost ”marcarea si formarea de noi trasee e-bike in orasul Sinaia” cu 9 voturi, si al doilea a fost ”semnalizarea si promovarea orașelor înfratite in  Sinaia”. Avand in vedere ca cele doua proiecte s-au incadrat în valoarea bugetara a bugetului participativ, s-au initiat cele doua obiective conform procesului verbal, si s-a propus virarea  sumei de 98.500 lei pentru marcarea  si formarea de  noi trasee e-Bike in orasul Sinaia si 1000 lei  la semnalizare și promovare orase înfrățite.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotărâre sus mentionat care se adopta cu 14 voturi ”pentru” si ”o abtinere” ( se abtine dl. Cons. Marcoci Constantin.)

Se trece la pct. 2 –  Proiect de hotarare privind  modificarea HCL. Nr. 123/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9 B, parter, ap.3 având numar cadastral 24387-C1-U3,  către dna. Chirculescu George Valentin, initiat de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia.

Întrucat nu sunt interventii pe marginea acestui proiect, supus la vot, se aprobă în unanimitate.

Urmeaza pct. 3 – Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL. Nr. 129/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.3, ap.14 având numar cadastral 24387-C1-U14 către dna.Mavrodin Alina Florentina, initiat de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

Se trece la pct. 4 –  Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL. Nr. 131/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, parter, ap.4 având numar cadastral 23174-C1-U5, către dl.Oprea-Șindrilaru Bogdan, initiat de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia.

Deoarece nu sunt interventii pe marginea acestui proiect, supus la vot, proiectul de hotărâre sus   mentionat se adopta in unanimitate.

În continuare, presedintele de sedinta supune aprobarii proiectul de hotarare privind  modificarea HCL. Nr. 136/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, et.1, ap.7 având numar cadastral 24026-C1-U7, către dl.Munteanu Mihai intiat de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, inscris la pct. 5 pe ordinea de zi. Proiectul de hotarare se aproba in unanimitate in forma prezentata.

Urmează pct. 6 –  Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL. Nr. 137/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.17, bl.13, parter, ap.2 având numar cadastral 24026-C1-U2, către dna. Pîrvulescu Magdalena Ecaterina, initiat de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședinta supune la vot proiectul de hotărâre sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

Se trece la pct. 7 – Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL. Nr. 138/11.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.13, bl.9C, et.3, ap.15 având numar cadastral 24342-C1-U15, către dna. Brad Rodica Georgiana, initiat de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia.

Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotărâre sus mentionat care se adoptă în unanimitate in forma prezentata de initiator.

Urmeaza ultimul pct. inscris pe ordinea de zi – pct. 8 – Proiect de hotarare privind introducerea în Lista evenimentelor proprii orașului Sinaia, aprobarea bugetului și semnarea Contractului de Asociere pentru organizarea  evenimentului HAND TO HAND FIGHTING SINAIA SPORT GAMES editia I, initiat de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia.

Dl. Cons. Birău Octavian  sesizeaza că, evenimentul Hand to Hand Fighting Sinaia Sport Games se organizeaza pe data de 24 septembrie 2022. In perioada 21 – 25 septembrie 2022 se desfasoara  si Congresul de Cardiologie. Este de acord cu acest eveniment, dar, solicita sa se tina cont in viitor de data organizarii ca sa nu se mai suprapuna cu alte evenimente pentru ca, atunci este orasul plin, spatiile de cazare sunt ocupate si din aceasta cauza nu va fi prea mult public prezent.

Președintele de sedință  supune la vot proiectul de hotărâre sus mentionat care se adoptă în unanimitate.

Dl. Cons. Marcoci Constantin îl întreaba pe dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran  daca mai funcționeaza în Parcul orasului, Centrul de Informare si Promovare Turistica pentru că, toata vara nu a fost nimeni ca să dea informații turiștilor.

Dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran  precizeaza că, acesta functioneaza, dar, acum dl. Popa Paul este in concediu, iar dna. Cons. Aurora Ariesan mentionează că, toata vara dl. Popa Paul a fost prezent la Centrul de Informare, doar  de la  01 septembrie 2022 a ramas in concediu de odihna.

În incheiere, dl. cons. Remus David, președintele de ședință,   le multumește celor prezenți pentru participare și declară inchise lucrarile ședinței de astazi la ora 15,15.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: septembrie 30, 2022

Comments are closed.