Administrație Publică

Dispoziția nr.238/07.10.2022 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată în data de 07.10.2022

octombrie 7, 2022

Privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința extraordinară de  îndata, din 07.10.2022

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Vineri, 07.10.2022 ora 13,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndata, care se va desfașura online, prin intermediul platformei ZOOM,   cu următoarea ordine de zi:

–  Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării în cadrul Planului național de redresare si rezilienta în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1,componenta 5 – Valul  renovarii, axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică si reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale cu proiectul : ”Eficiență energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orasul Sinaia, județul Prahova”;

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: octombrie 7, 2022

Comments are closed.