Administrație Publică

Anunț ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Sinaia care se va desfășura în sala de ședințe ”Ferdinand” a Centrului Internațional de Conferințe Casino Sinaia luni 10.10.2022 orele 16:00

octombrie 10, 2022

Luni, 10 octombrie 2022, orele 16,00  va avea loc ședința ordinară   a Consiliului Local al orașului Sinaia, care se va desfășura in sala de sedinte  ”Ferdinand” a  Centrului International de Conferinte Casino Sinaia,    cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare de îndată a Consiliului local din 26 septembrie 2022 si a procesului verbal al sedinței extraordinare de îndată din 04 octombrie 2022.

– Prezintă dna.Beatrice Radulescu, secretar general

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea grilei de salarizare pentru funcțiile publice si funcțiile contractuale din administrația publică locală – aparatul de specialitate al Primarului orasului Sinaia si a serviciilor publice aflate in subrdinea Consiliului Local Sinaia;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare de produse/echipamente catre Spitalul Orășenesc Sinaia;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către UAT oraș Sinaia a succesiunii vacante ramasă de pe urma defunctei Sandu Gherghița si desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia care să reprezinte unitatea administrativ teritoriala la Biroul Individual Notarial Costea Andra-Ioana;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL, situate în Sinaia, str. Intrarea Lalelelor nr. 5, bl. 31, ap.7 si ap.15, str. Intrarea Lalelelor nr. 3, bl. 32, ap. 12 si str. Brândușelor nr. 9, bl. 9A,ap.11;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – 2022;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. Cadastral 23769-Cl-U3 intabulat in Cartea Funciară nr. 23769-C1-U3 a localității Sinaia, situat în Sinaia, str. Brândușelor nr. 9, bl. 9A, parter, ap.3, către dl. Ceaușescu Nicolae;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – Ridicare interdicție temporară de construire şi schimbare destinație teren din zonă cu caracter mixt pentru complexe, unități turistice și spații verzi amenajate pentru sport, recreere, odihnă ȋn “zonă instituții și servicii, zonă căi de comunicații rutiere” pentru amplasare ansamblu comercial  (S reglementat = 12582 mp) ȋn oraşul Sinaia, Calea Brașovului (DN1/E60) nr.50-52, nr.cadastral 25195( tarla 40, parcela Cc 100) – Calea Brașovului nr.50, nr.cadastral 25324 – Calea Brașovului nr. 52;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind cesionarea unui drept indiviz de 28,20% din terenurile în suprafață de 597 mp cu nr. cad. 25390, 99 mp cu nr. cad. 25391, 714 mp cu nr. cad. 25392, dezmembrate din terenul în suprafață de 1410 mp cu nr. cad. 22637, situat în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 3, lot 1, obiect al contractului de concesiune nr. 4951/11.08.1997;

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 275 mp, situat în Sinaia, str. Aosta nr. 42C, nr. Cad. 24915, CF nr. 24915 ;

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1125 mp, situat în Sinaia, str. Aosta nr.22;

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

 1. Proiect de hotărâre privind deschiderea punctului de lucru de catre SC. Sinaia Forever SRL., pe terenul situat in Sinaia, str. Cumpatu fn.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC. Sinaia Forever SRL pentru anul 2022;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor aferente serviciilor prestate de SC. Sinaia Forever SRL;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional nr.1 la protocolul de colaborare nr. 93/06.09.2022 incheiat intre UAT oras Sinaia si UAT Municipiul Ploiesti prin Administratia Parcului Memorial ”Constantin Stere” referitor la majorarea  tarifului de capturare a câinilor fără stăpân;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special cu drept de vot domnului viceprimar Gheorghe Bădăran, reprezentantul orașului Sinaia, în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, pentru modificarea Statutului.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea pozitiei 7 din anexa  la HCL. nr. 148/11.08.2022 privind evidentierea unor terenuri din domeniul privat al orasului Sinaia

– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: octombrie 10, 2022

Comments are closed.