Administrație Publică

Proces verbal şedinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local al oraşului Sinaia din data de 04.10.2022

octombrie 17, 2022

Încheiat astăzi 04 octombrie 2022, orele 15,00 în şedinţa extraordinară de îndata a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 234/03.10.2022, care  s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 17 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

În afara de membrii Consiliului local, la ședință participă: d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia,  dna. Alina Banu, inspector Birou Patrimoniu, dl. Valerie-Marian Panait, administrator public oraș Sinaia, Daniel Dumitrache, inspector în cadrul Serviciului Politici Publice – Compartiment IT și dna. Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Deoarece  dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia lipsește motivat, dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran deschide lucrarile ședinței și-l propune ca președinte de sedință pe dl. Cons.Remus David.

Supune la vot  propunerea dlui Gheorghe Badaran care se adopta in unanimitate.

Președintele de ședință multumește pentru încredere și arata că, pe ordinea de zi este un singur punct  pentru care s-a și convocat această ședința, respectiv Proiectul de hotarare privind  aprobarea participării în cadrul Planului național de redresare si rezilienta în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1,componenta 5 – Valul  renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică si reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale cu proiectul : ”Eficiență energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Sinaia, județul Prahova”.

Dl. Cons. Pavel Georgini  propune  să se introducă pe ordinea de zi si punctul diverse.

Președintele de ședință  supune aprobarii proiectul ordinii de zi care se adoptă în unanimitate cu propunerea făcută de dl. cons. Pavel Georgini.

Se trece la pct. 1 din ordinea de zi –  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea participării în cadrul Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1,componenta 5 – Valul  renovarii, axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică si reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale cu proiectul : ”Eficiență energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orașul Sinaia, județul Prahova”, inițiat de dl.Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Întreabă dacă sunt intervenții pe marginea acestui punct.

Întrucat nu sunt întrebări, președintele de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă în unanimitate.

Se trece la pct. Diverse.

Președintele de ședință dă  cuvântul dlui. Pavel Georgini.

Dl. cons. Pavel Georgini aduce la cunoștința Consiliului Loacal  că mâine grupul PSD va depune la registratura Primăriei orașului Sinaia o notificare/interpelare  către dna. Floricică Maria, director general

  1. Transport Urban SRL, legată de informația care circulă prin mass media referitoare la posesia ilegală de droguri. Dorește ca dna director general să raspunda dacă este un dosar penal în curs  pe această chestiune.

Dl. cons. Remus David,  ii recomanda dlui consilier Peval Georgini, dacă vrea să afle dacă este un dosar penal, să se adreseze procurorului, nu dnei Floricică.

Dl. cons. Pavel Georgini  afirmă că, sunt multe chestiuni care se plimbă prin zona online si consideră că dna. Director general este direct interesată să lamurească  această problemă. Solicitarea este strict cu caracter de informare pentru că respectă  prezumția de nevinovăție.

Președintele de sedință  o roagă pe dna. Popescu  să consemneze în procesul verbal cele semnalate de  dl. consilier Pavel Georgini.

În încheiere, dl. Remus David, președintele de ședință,   le mulțumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței de astăzi la ora 15,15.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: octombrie 17, 2022

Comments are closed.