Administrație Publică

Hotărârea nr.212 din data de 10.10.2022

octombrie 18, 2022

Privind darea în administrare de produse / echipamente către Spitalul Orășenesc Sinaia

Consiliul Local Oraș Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2084 / 29.09.2022 a Primarului Orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 2087/29.09.2022 întocmit de Biroul Investiții și Achiziții prin care se propune darea în administrare a produselor / echipamentelor, către Spitalul Orășenesc Sinaia.

În baza Fundamentarii Spitalului Orasenesc Sinaia nr. 1122 / 01.02.2022, Hotararii Consiliului Judetean Prahova nr. 54 / 10.02.2022 privind asocierea Judetului Prahova cu Orasul Sinaia in vederea organizarii si functionarii “Centrului de testare SARS COV 2 – Spitalul Orasenesc Sinaia”, precum si Hotararii Consiliului Local Sinaia nr. 72 / 21.04.2022, au fost achizitionate produse / echipamente de catre UAT Oras Sinaia.

Tinand cont de:

– Hotărârea Consiliului Local nr. 162 / 06.09.2010 prin care s-a aprobat Contractul de cesiune a bunurilor imobile, cu destinație sanitară;

În temeiul art. 108, lit. a), coroborat cu art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 139, alin (3), lit. g) și art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă darea în administrare către Spitalul Orașenesc Sinaia a urmatoarelor produse / echipamente: 

Nr. crt. Denumire produs / echipament Cantitate Serie fabricatie Valoare inventar Destinatie produs Termen predare – primire produs/ echipament
1. Nebulizator de microaeroflora

Model: ASEPTOJET S Nebulizator

1 buc. 102017 0219 11.900,00 lei Centrul de testare SARS COV 2 – Spitalul Orasenesc Sinaia 20 zile lucratoare
2. Scaun de recoltare (electric, cu 2 motoare)

Model: TM-A 1022

1 buc. 2102217052022002 3.900,00 lei Centrul de testare SARS COV 2 – Spitalul Orasenesc Sinaia 20 zile lucratoare

 Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia sau Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze contractul de dare în administrare a bunurilor de la art. 1, către Spitalul Orașenesc Sinaia.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Investiții și Achiziții, Serviciul Buget și Spitalul Orașenesc Sinaia.

Vezi HCL nr.212 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 18, 2022

Comments are closed.