Administrație Publică

Anunț ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Sinaia în data de 04.11.2022 orele 12:00

noiembrie 1, 2022

Vineri, 04 noiembrie 2022, orele 12,00  va avea loc ședința ordinara   a Consiliului Local al orașului Sinaia, care se va desfășura in sala de ședinte ”Ferdinand” din cadrul Centrului International de Conferinte Caino Sinaia,   cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședintelor Consiliului local din luna octombrie 2022;

– Prezinta dna. Beatrice Radulescu, secretar general

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor acordate în cadrul evenimentului Gala AS – premierea elevilor cu rezultatre deosebite la olimpiadele școlare, sportivilor cu rezultate deosebite, profesorilor coordonatori si antrenorilor din orașul Sinaia pentru anul școlar 2021 – 2022 ;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru semestrul I al anului școlar 2022 – 2023;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL. nr. 144/08.09.2021 si a HCL. nr. 145/08.09.2021;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din HCL nr.183/25.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, et.2, ap.9 având numar cadastral 23174-C1-U10 către dl.Boroșoiu Laurențiu Constantin

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din HCL nr.188/25.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.3, ap.16 având numar cadastral 24387-C1-U16 către dl.Iftime Vasile;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind achiziție servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare a Orasului Sinaia in dosarul nr. 592/310/2022, cu obiect revendicare, servitute, obligatia de a face, grănițuire, precum si in dosarul ce va avea ca obiect contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria GNM nr. 002764/20.10.2022 emis de Garda Nationala de Mediu;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

10.Proiect de hotarare privind evidențiere terenuri în domeniul privat;
– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

11.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic – Schimbare destinatie  teren din zona unitati de productie si depozitare in zona institutii si servicii (Sst =6211,25 mp) orașul Sinaia, str.Libertății nr. 18 – 20, nr. Cadastral 23534 (tarla T31, parcela Cc226), Calea Brasovului (DN1) si str. Pompieri;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

12.Proiect de hotarare privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 933 mp, nr. cad. 25188, CF nr. 25188, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 15, tarla 43, parcela 15/3 , jud. Prahova;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

13.Proiect de hotarare privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 4259 mp, nr. cad. 1402, CF nr. 21384 (nr. CF vechi 1086N (e: 1086N)), situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400, jud. Prahova;
– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitatie publica a spatiului comercial nr. 13, situat in Sinaia, Bd. Carol I nr. 33;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL. Nr. 58/2008 privind efectuarea serviciului transport cu autoturisme în regim de închiriere în Orașul Sinaia.

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 1, 2022

Comments are closed.