Administrație Publică

Hotărârea nr.240 din data de 04.11.2022

noiembrie 10, 2022

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 4259 mp, nr. cad. 1402, CF nr. 21384 (nr. CF vechi 1086N (e: 1086N)), situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400, jud. Prahova

Având în vedere referatul de aprobare nr. 2475 din 31.10.2022 întocmit de Vlad Oprea – Primar, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 4259 mp, nr. cad. 1402, CF nr. 21384 (nr. CF vechi 1086N (e: 1086N)), situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400, jud. Prahova,

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 2476 /31.10.2022;

Văzând înștiințarea nr. 604/12.10.2022 a Societății Profesionale Notariale SIGNATURE din București, înregistrată la Primăria Orașului Sinaia cu nr. 27394/13.10.2022, prin care solicită exercitarea dreptului de  preemţiune  pentru  terenul pădure în suprafața de 4259 mp, nr. cad. 1402, CF nr. 21384 (nr. CF vechi 1086N (e: 1086N)), situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400, jud. Prahova, teren care se învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;

Conform art. 1746 Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, al. (2), lit. b) și al. (4) lit. f), coroborat cu aer.139 alin.(2) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu își exercită  dreptul de preemţiune asupra terenului pădure în suprafața de 4259 mp, nr. cad. 1402, CF nr. 21384 (nr. CF vechi 1086N (e: 1086N)), situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400, jud. Prahova, la prețul total de 565000 euro (132,66 euro/mp).

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.240 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 10, 2022

Comments are closed.