Administrație Publică

Proces verbal şedinţă de îndată a Consiliului Local al oraşului Sinaia din data de 07.10.2022

noiembrie 17, 2022

 

Încheiat astăzi 07 octombrie 2022, orele 13,00 în şedinţa extraordinară de îndata a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 238/07.10.2022, care  s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, deschide lucrările sedintei de astazi precizând ca, membrii Consiliului local au fost  convocați de dl. primar pentru sedinta de indata pentru adoptarea unui proiect de hotărâre. Precizeaza ca, materialele inscrise pe ordinea de zi au fost inaintate spre studiu online si ii roaga pe membrii Consiliului local  sa faca  propuneri pentru presedintele de sedinta.

Dna cons. Suvaina Monica  propune ca președintele ședintei de astazi sa fie dna. Cons. Hogea Anca.

Dna Beatrice-Eugenia Radulescu, secretarul general al  orasului Sinaia supune aprobarii propunerea facuta care se voteaza in unanimitate.

Dna. Hogea Anca, presedinte de sedință, inainte de a supune aprobarii ordinea de zi,  o roaga pe dna. Secretar general sa faca prezenta nominala a membrilor Consiliului local.

După efectuarea apelului nominal, rezulta  că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 16 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipsește motivat dl. cons. Gheorghe Badaran, viceprimarul orasului Sinaia, fiind plecat in delegatie.

În afara de membrii Consiliului local si dna. d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia,  la ședință participă: dna. Alina Banu, inspector Birou Patrimoniu, Daniel Dumitrache, inspector în cadrul Serviciului Politici Publice – Compartiment IT și dna. Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Dna presedinte de sedinta, arata ca, pe ordinea de zi este un singur proiect de hotarare, respectiv –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării în cadrul Planului național de redresare si rezilienta în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1,componenta 5 – Valul  renovarii, axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică si reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale cu proiectul : ”Eficiență energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din orasul Sinaia, județul Prahova”, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Supune la vot  ordinea de zi  care se adoptă în unanimitate.

În continuare, dna. Presedinte de sedinta  o  roaga pe dna. Banu Alina, inspector Birou patrimoniu si protectie civila să  prezinte proiectul.

Dna. Banu Alina arata că, fata de proiectul aprobat în sedința trecută, în momentul când a fost completata cererea de finanțare a acestui proiect s-au constatat niște diferente la calculul suprafetelor la blocuri si, odata cu diferențele acestea a trebuit să creasca si numarul statiilor de încarcare, lucru care a dus la suplimentarea sumei cu  571.000 lei, motiv pentru care s-a procedat la modificarea hotărarii propriu-zise.

Dl. cons. Pavel Georgini  întreaba ce legatura are  suprafața blocurilor cu statiile de încarcare?

Dna. Banu Alina arata ca, modificandu-se suprafele este  clar ca trebuie un numar mai mare de stații de incarcare, la  14 scari, s-au propus în loc de 4 stații , 7 stații de încarcare.

Dl. cons. Milos Călin  intreaba pe ce criterii s-au ales blocurile pentru proiect ?

Dna.Banu Alina  arată că, au fost invitati toti administratorii din oras inca din luna mai, li s-a solicitat sa prezinte toate documentele, hotarari AGA,  tabel cu semnaturile locatarilor si li s-a dat termen 8 iulie 2022 ca  sa se prezinte cu aceste documente. Nu s-au prezentat decat cei care sunt trecuti in anexa.

Dl. cons. Pavel Georgini  intreaba  ce se finanteaza exact pe proiectul acesta?

Dna. Banu Alina mentioneaza că,  in descrierea sumara anexa la proiect, exista: izolare termica la poduri, anveloparea cladirii, schimbarea becurilor cu lead in spatiile comune, etc.

Dl. cons.Pavel Georgini  considera că, din materialele pe care le-a consultat rezulta ca,  proiectul se refera la cresterea suprafetelor de anvelopare, nu pe statii de incarcare ceea ce nu are logica..

Dna. Banu Alina  il contrazice pentru că, 4 statii de încarcare nu acoperă cele 14 scari si de aceea s-a marit  numarul la 7 stații.

Dl. cons. Pavel Georgini solicită să se consemneze în procesul verbal al sedinței că,  singurul partid care a avut acest program cu care s-a prezentat in fata sinaienilor la alegerile anterioare a fost PSD. Subliniază ca, acest proiect este un proiect preluat de la PSD.

Dna. Presedinte de sedință  supune aprobarii proiectul de hotărâre sus mentionat care se adoptă in unanimitate in forma prezentată de initiator.

În încheiere, dna. Hoge Anca, președintele de ședință,   le mulțumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței de astăzi la ora 13,15,

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 17, 2022

Comments are closed.