Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia în data de 18.11.2022 orele 16:00

noiembrie 18, 2022

Vineri, 18 NOIEMBRIE 2022, orele 16,00  va avea loc ședința extraordinară  de  îndată   a Consiliului Local al orașului Sinaia, care se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului Local Sinaia,   cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de către S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L. a activelor din Sinaia, județul Prahova aflate în patrimoniul societății TELEFERIC PRAHOVA S.A., aflată în reorganizare judiciară;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării a maxim 7.425.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne ce urmează a fi contractată de către SC. Transport Urban Sinaia SRL pentru achizitia activelor Societății Teleferic SA din Orasul Sinaia si realizarea obiectivului de investiții ”Teleschi Călugăru” ;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor  evenimentelor  ”1 Decembrie 2022 – Ziua  Naționala a României”, ”5 decembrie – Aprinderea iluminatului festiv și ”Spirit de Crăciun 2022”;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul (teren în suprafață de  4551 mp. măsurată 4710 mp. din acte nr. Cad. 452 și construcții în suprafața totală construită la sol de  595,81 mp. Nr. Cad.452/C1, 452/C2, 452/C3, 452/C4, 452/C5), monument istoric situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 35, CF nr. 21905, jud. Prahova, înscris în Lista Monumentelor istorice din 2015 sub denumirea de ”Vila Costinescu”, cod PH-II-m-A-16658;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul teren în suprafață de 4076 mp. si construcții în suprafață desfășurată de 576,98 mp., monument istoric, situat în Sinaia, str. Mânăstirii nr. 11, înscris în Lista Monumentelor istorice din 2015 sub denumirea de ”Vila Elena Mironescu”.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 18, 2022

Comments are closed.