Administrație Publică

Minuta ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 18.11.2022

noiembrie 23, 2022

      Încheiată astăzi, 22 noiembrie 2022 în urma ședinței extraordinare  de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 18.11.2022

În data de 18 noiembrie 2022, orele 16.00  a avut loc ședința extraordinară de îndată  a Consiliului local Sinaia care s-a desfășurat în sala de ședințe a Consiliului Local Sinaia, la care au participat, toți cei 17 consilieri aleși.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl.  consilier Remus David.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi,  s-au adoptat următoarele hotărâri :

– Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 243  privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022, adoptata cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 244  privind aprobarea achiziției de către S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L. a activelor din Sinaia, județul Prahova aflate în patrimoniul societății TELEFERIC PRAHOVA S.A. –  în reorganizare  2022, adoptata cu 16 voturi ”pentru” și ”o abținere”;

– Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 245  privind aprobarea garantării a maxim 7.425.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne ce urmează a fi contractata de către SC Transport Urban Sinaia SRL  pentru  achiziția activelor societății Teleferic SA din Orașul Sinaia și realizarea obiectivului de investiții “Teleschi Călugărul”, adoptata cu 16 voturi ”pentru” și ”o abținere”;

– Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 246  privind aprobarea bugetelor evenimentelor “1 decembrie 2022- Ziua Națională a României”, ” 5 decembrie 2022- Aprinderea iluminatului festiv” și   “ Spirit de Crăciun 2022”, 16 voturi ”pentru” și ”o abținere”;

– Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 247 privind  neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului (teren în suprafață de 4551 mp măsurată (4710 mp din acte) nr. cad. 452 și construcții în suprafață totală construită la sol de 595,81 mp, nr. cad. 452/C1, 452/C2, 452/C3, 452/C4, 452/C5 ) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 35, CF nr. 21095, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Costinescu”, cod PH-II-m-A-16658, adoptata cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 248  privind  neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului (teren în suprafață de 4076 mp și construcții în suprafață desfășurată de 576,98 mp, cu regim de înălțime D+P+E+M, nr. cad. 25540) monument istoric situat în Sinaia, str. Mănăstirii nr. 11, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “ Vila Elena Mironescu”,cod PH-II-m-B-16692, adoptata cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 249  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Sinaia, aprobat prin H.G. nr. 1359 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 128 bis din 18.02.2002 –  Anexa nr. 12 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sinaia,   poziția nr. 261, adoptata cu 16 voturi ”pentru” și ”o abținere”.

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 23, 2022

Comments are closed.