Administrație Publică

Hotărârea nr.247 din data de 18.11.2022

noiembrie 24, 2022

Privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului (teren în suprafață de 4551 mp măsurată (4710 mp din acte) nr. cad. 452 și construcții în suprafață totală construită la sol de 595,81 mp, nr. cad. 452/C1, 452/C2, 452/C3, 452/C4, 452/C5 ) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 35, CF nr. 21095, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Costinescu”, cod PH-II-m-A-16658

Având în vedere referatul de aprobare nr. 2666 din 14.11.2022 al d-lui Primar Vlad Oprea, prin care propune neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul (teren în suprafață de 4551 mp măsurată (4710 mp din acte) nr. cad. 452 și construcții în suprafață totală construită la sol de 595,81 mp, nr. cad. 452/C1, 452/C2, 452/C3, 452/C4, 452/C5) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 35, CF nr. 21095, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Costinescu”, cod PH-II-m-A-16658;

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 2667 /14.11.2022;

Văzând cererea nr. 29831/04.11.2022 a S.C. IMMOBILIARE ITALO ROMENA S.R.L., prin care solicită exercitarea dreptul de  preemțiune  pentru  imobilul (teren în suprafață de 4551 mp măsurată (4710 mp din acte) nr. cad. 452 și construcții în suprafață totală construită la sol de 595,81 mp, nr. cad. 452/C1, 452/C2, 452/C3, 452/C4, 452/C5) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 35, CF nr. 21095, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Costinescu”, cod PH-II-m-A-16658;

Având în vedere adresa nr. 961/08.02.2022 a Ministerului Culturii,  prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autoritățile publice locale, pentru  imobilul (teren în suprafață de 4551 mp măsurată (4710 mp din acte) nr. cad. 452 și construcții în suprafață totală construită la sol de 595,81 mp, nr. cad. 452/C1, 452/C2, 452/C3, 452/C4, 452/C5) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 35, CF nr. 21095, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Costinescu”, cod PH-II-m-A-16658;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu art. 4, alin. (4) și 8, art. 36, alin 4, lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. 4 lit. f), coroborat  cu art.139 alin.(2) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Consiliul Local al orașului Sinaia nu își exercită dreptul de preemțiune pentru imobilul (teren în suprafață de 4551 mp măsurată (4710 mp din acte) nr. cad. 452 și construcții în suprafață totală construită la sol de 595,81 mp, nr. cad. 452/C1, 452/C2, 452/C3, 452/C4, 452/C5) monument istoric situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 35, CF nr. 21095, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Costinescu”, cod PH-II-m-A-16658, la prețul de 820.000 euro.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.247 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 24, 2022

Comments are closed.