Administrație Publică

Hotărârea nr.248 din data de 18.11.2022

noiembrie 24, 2022

Privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului (teren în suprafață de 4076 mp și construcții în suprafață desfășurată de 576,98 mp, cu regim de înălțime D+P+E+M, nr. cad. 25540) monument istoric situat în Sinaia, str. Mănăstirii nr. 11, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “ Vila Elena Mironescu”, cod PH-II-m-B-16692

Având în vedere referatul de aprobare nr. 2727 din 17.11.2022 al d-lui Primar Vlad Oprea, prin care propune neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului (teren în suprafață de 4076 mp și construcții în suprafață desfășurată de 576,98 mp, cu regim de înălțime D+P+E+M, nr. cad. 25540) monument istoric situat în Sinaia, str. Mănăstirii nr. 11, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Elena Mironescu”, cod PH-II-m-B-16692, precum și Raportul de Specialitate al Serviciului de Urbanism si Cadastru nr. 2728 /17.11.2022;

Văzând înștiințarea înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 31673/16.11.2022, a d-lui Preoteasa Patrick Octavian în calitate de proprietar conform actului de alipire nr. 1438/11.11.2022, prin care solicită exercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului (teren în suprafață de 4076 mp și construcții în suprafață desfășurată de 576,98 mp, cu regim de înălțime D+P+E+M, nr. cad. 25540) monument istoric situat în Sinaia, str. Mănăstirii nr. 11, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Elena Mironescu”, cod PH-II-m-B-16692;

Având în vedere adresa nr. 2204/14.11.2022 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 31307/14.11.2022, prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului (teren în suprafață de 4076 mp și construcții în suprafață desfășurată de 576,98 mp, cu regim de înălțime D+P+E+M, nr. cad. 25540) monument istoric situat în Sinaia, str. Mănăstirii nr. 11, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “ Vila Elena Mironescu”, cod PH-II-m-B-16692;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In conformitate cu art. 4, alin. (4) și 8, art. 36, alin (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. 4 lit. f), coroborat  cu art.139 alin.(2) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Consiliul Local Sinaia  nu își exercită dreptul de preemțiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului (teren în suprafață de 4076 mp și construcții în suprafață desfășurată de 576,98 mp, cu regim de înălțime D+P+E+M, nr. cad. 25540) monument istoric situat în Sinaia, str. Mănăstirii nr. 11, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Elena Mironescu”, cod PH-II-m-B-16692, la prețul de 1.200.000 USD;

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.248 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 24, 2022

Comments are closed.