Administrație Publică

Dispoziția nr.308 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată în data de 05.12.2022

decembrie 5, 2022

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Luni, 05 decembrie 2022 ora 15,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară, care se va desfașura in format electronic ptin intermediul platformei Zoom,   cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare/mandat nr.1126/23.05.2016 dintre  domnul Negulescu Cristian Florin si S.C. Sinaia Forever SRL si numirea  dnei. Drăcea Iuliana-Petruța ca administrator al SC. Sinaia Forever SRL

Proiect de hotarare privind aprobarea organizării evenimentului ”Concert Extraordinar de Craciun   sustinut de Orchestra Simfonica a Filarmonicii George Enescu ” Bucuresti, in data de 18.12.2022 

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: decembrie 5, 2022

Comments are closed.