Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară a Consiliului Local al Orașului Sinaia care se va desfășura în sala de ședințe a Consiliului Local în data de 19.12.2022 ora 16:00

decembrie 16, 2022

Luni, 19 decembrie 2022 ora 16,00,  va avea loc ședința extraordinară   a Consiliului Local al Orașului Sinaia, care se va desfășura in sala de sedinte a Consiliului Local , cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor, nr.9, bl.9A, et.1, ap.8 către d-na Arvatu Elena-Mihaela

– Initiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind modificarea limitelor, fără modific area suprafeței, conform planului de amplasament și delimitare din anexa 1, pentru terenul în suprafață de 200 mp, situat în Sinaia, Calea București FN

– Initiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 30 mp situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu, nr.5A, lot.2

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Marcoci C-tin., Ariesan Aurora si Calin Milos, consilieri locali

 1. Proiect de hotarare privind cesionarea contractului de  concesiune nr. 2460/30.06.1993 si actului aditional  anexa la HCL. Sinaia nr. 73/1997 si  actelor aditionale nr. 8445/25.06.2004, nr. 7758/03.05.2006, ce au ca obiect  terenul in suprafata de de concesiune asupra terenului în suprafață de 100 mp situat în Sinaia, Calea Prahovei, nr.26, lot A.

– Initiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Marcoci C-tin., Ariesan Aurora si Calin Milos, consilieri locali

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea listei evenimentelor Orașului Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru anul 2023

– Initiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului ”Premiere de catre Casa Regala a României a unui grup de elevi meituosi din Sinaia

– Initiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenel și circulația proiectelor de hotărâri, care se înaintează Consiliului Local spre aprobare

– Initiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului privind asigurarea colaborării interinstituționale cu MMSS cu UAT Sinaia, în cadrul Proiectului – “HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS” (Cod MySmis 130963)

– Initiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL. Nr. 196/17.12.2008 referitor la aprobarea procedurii de spargere strada/trotuar/zid sprijin si lucrari de arta aferenta

– Initiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.159/03.11.2020 privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Sinaia pe domenii de specialitate

– Initiatori : grupul consilierilor PNL

 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea actului constitutiv al SC. Sinaia Forever SRL prin introducerea criteriilor de selectie a administratorului societatii

– Initiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat al cheltuielilor aferente proiectului ”Amenajare Grădină Publică Parc Știrbei”

– Initiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

 1. Proiect de hotarare privind probarea Protocolului de colaborare între Orașul Sinaia și Arhiepiscopia Bucureștilor – Mânăstirea Sinaia.

– Initiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: decembrie 16, 2022

Comments are closed.