Administrație Publică

Dispoziţia nr. 315 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată din 16.12.2022

decembrie 16, 2022

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Vineri, 16 decembrie 2022 ora 12,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară de indata care se va desfașura in format electronic ptin intermediul platformei Zoom,   cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a parteneriatului  si a cheltuielilor legate de proiectul ”Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Orășenesc Sinaia.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: decembrie 16, 2022

Comments are closed.