Administrație Publică

Hotărârea nr.259 din data de 19.12.2022 privind cesionarea contractului de concesiune nr.2460/30.06.1993 și actului adițional anexa la HCL Sinaia nr. 73/1997 și actelor adiționale nr.8445/25.06.2004, nr. 7758/03.05.2006, ce au ca obiect terenul în suprafață de 100 mp nr. cad. 23264 (nr. cad. vechi 1654), CF nr. 23264 (nr. CF vechi 1531), situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 26, lot A (fostă Calea Prahovei nr. 32)

decembrie 29, 2022

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 3062 din 15.12.2022 întocmit de Consilierii locali David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora,  Constantin Marcoci, Călin Miloș, prin care propun cesionarea contractului de concesiune nr. 2460/30.06.1993 și actului adițional anexa la HCL Sinaia nr. 73/1997 și actelor adiționale nr. 8445/25.06.2004, nr. 7758/03.05.2006, ce au ca obiect terenul în suprafață de 100 mp nr. cad. 23264 (nr. cad. vechi 1654), CF nr. 23264 (nr. CF vechi 1531), situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 26, lot A (fostă Calea Prahovei nr. 32);

– Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 3063 / 15.12.2022 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cesionarea contractului de concesiune nr. 2460/30.06.1993 și actului adițional anexa la HCL Sinaia nr. 73/1997 și actelor adiționale nr. 8445/25.06.2004, nr. 7758/03.05.2006, ce au ca obiect terenul în suprafață de 100 mp nr. cad. 23264 (nr. cad. vechi 1654), CF nr. 23264 (nr. CF vechi 1531), situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 26, lot A (fostă Calea Prahovei nr. 32);

– Contractul de vânzare nr. 2260/21.10.2022, autentificat de Notarul public Costea Andra Ioana din Sinaia;

În conformitate cu art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În conformitate cu art. 1316 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6) lit. b) coroborat cu art. 139  alin.(3), lit.g) și art. 196 alin. (1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ:

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă cesionarea contractului de concesiune nr. 2460/30.06.1993 și actului adițional anexă la HCL Sinaia nr. 73/1997 și actelor adiționale nr. 8445/25.06.2004, nr. 7758/03.05.2006, ce au ca obiect terenul în suprafață de 100 mp nr. cad. 23264 (nr. cad. vechi 1654), CF nr. 23264 (nr. CF vechi 1531), situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 26, lot A (fostă Calea Prahovei nr. 32), urmare contractului de vânzare nr. 2260/21.10.2022, autentificat de Notarul public Costea Andra Ioana din Sinaia, astfel:

  • B.G.S, CNP XXXXXXXXXXXXX, primește o cotă parte indiviză de 1/2 (50 mp) din terenul în suprafață de 100 mp nr. cad. 23264 (nr. cad. vechi 1654), CF nr. 23264 (nr. CF vechi 1531);
  • B.I.S, CNP XXXXXXXXXXXXX, primește o cotă parte indiviză de 1/2 (50 mp) din terenul în suprafață de 100 mp nr. cad. 23264 (nr. cad. vechi 1654), CF nr. 23264 (nr. CF vechi 1531);

ART.2. – Împuternicește Primarul sau Viceprimarul orașului Sinaia să semneze actul de cesiune a contractului de concesiune nr. 2460/30.06.1993 și actului adițional anexă la HCL Sinaia nr. 73/1997 și actelor adiționale nr. 8445/25.06.2004, nr. 7758/03.05.2006.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Vezi HCL nr.259 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 29, 2022

Comments are closed.