Administrație Publică

Hotărârea nr.269 din data de 19.12.2022

decembrie 30, 2022

Privind modificarea Regulamentului de acordarea de reduceri și gratuități la transportul pe cablu efectuat de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L., aprobat prin HCL nr. 239/19.12.2017

Având în vedere referatul de aprobare al primarului orasului Sinaia nr. 3110 din 19.12.2022, precum și raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice nr.3112/19.12.2022 prin care propune modificarea Regulametului privind acordarea de reduceri și gratuități la transportul pe cablu efectuat de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.”

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul  art. 129 alin.(2), lit. d), alin. (7), lit. f) si s), coroborat  cu art. 139 alin.(1) lit.(a) si art. 196 alin.(1), lit.a) din  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Se modifica CAP.II,  art.6 din ”Regulametul privind acordarea de reduceri și gratuități la transportul pe cablu efectuat de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.” si va avea urmatorul conținut:

” Art.6 Categoriile de persoane care pot beneficia de reduceri la instalațiile de transport pe cablu administrate de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L. sunt următoarele:

–       monitorii de schi din Sinaia acreditați de Primăria orașului Sinaia în perioada sezonului de schi (1 decembrie – 30 aprilie) beneficiază de un abonament lunar de 1000 de lei/persoană pe durata sezonului de schi;

–       angajații cabanelor care deservesc domeniul schiabil pe durata funcționării cabanei (aprovizionare și acces la serviciu), beneficiază de un abonament lunar de 500 lei/persoană”.

ART. 2. –  Restul capitolelor din regulament ramân nemodificate.

ART.3. –  Începând cu data prezentei îsi înceteaza aplicabilitatea HCL. nr. 243/17.12.2021.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.

Vezi HCL nr.269 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 30, 2022

Comments are closed.