Administrație Publică

Anunț consultare publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat pe anul 2023

ianuarie 20, 2023

În conformitate cu  dispozițiile articolului 7, alineatul 2, Secțiunea 1 din Legea nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul orașului Sinaia propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului  de venituri si cheltuieli pe anul 2023, a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2023 și a bugetului de credite interne al orasului Sinaia pe anul 2023,  însoțit de Referatul de Aprobare nr.219/4.01.2022  și  de  Raportul de specialitate     nr.220/4.01.2022  întocmit de  Serviciul Buget și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează să fie supus spre aprobarea  Consiliului Local al Orașului Sinaia după data de 3 martie 2023.

Proiectul de hotărâre a fost publicat în data de 20.01.2023  pe site-ul  Primăriei orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei din Bdul Carol I nr. 47. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei orașului Sinaia – Departamentul Relații cu Publicul, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, sau fax  la nr. 0244/314509,  în termen de 10 zile calendaristice de la afișare, respectiv până la data de 30.01.2023, conform articolului 7, alineatul 4, Secțiunea 1, din cadrul aceleiași Legi nr. 52/2003.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 20, 2023

Comments are closed.