Administrație Publică

2023 Tag Archive

Hotărâri

Hotărârea nr.99 din data de 22.05.2023

Privind aprobarea documentației tehnico –economice – faza DALI +PT+DE+CS pentru lucrări de “Reparații strada Mânăstirii și...

mai 29, 2023

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.98 din data de 22.05.2023

pentru modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/06.02.2023 privind aprobarea proiectului  ”Sinaia 3.0...

mai 29, 2023

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.97 din data de 22.05.2023

Privind aprobarea documentației tehnice fază DALI pentru proiectului „CASINO SINAIA – Reabilitare Termica” și a indicatorilor...

mai 29, 2023

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.96 din data de 22.05.2023

Privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 159/03.11.2020  pentru alegerea și organizarea comisiilor de...

mai 29, 2023

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.95 din data de 22.05.2023

Privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 5000 mp, situat în...

mai 29, 2023

Detalii

Hotărâri

Hotărârea nr.94 din data de 22.05.2023

Privind cesionarea cotei părți indivize de 1/2 (119 mp) din terenul în suprafață de 238 mp, situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2C,...

mai 29, 2023

Detalii